Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har gett den särskilde utredaren av vapenlagstiftningen i uppdrag att komma med förslag på hur vapengarderoben för jakt ska kunna utökas. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet, Jan Henricson

Nya direktiv till vapenutredning – större vapengarderob möjlig

Den pågående vapenutredningen blir mer omfattande och utredningstiden förlängs. Regeringen har tillsatt en ny utredare som bland annat ska ta fram förslag om en utökad vapengarderob för jakt.

Vid en digital presskonferens på fredagseftermiddagen informerade justitieminister Gunnar Strömmer (M) om den utökade vapenutredningen. 

Enligt Strömmer tar regeringen på det sättet hand om samtliga tillkännagivanden på vapenområdet, som den dåvarande riksdagsoppositionen beslutade om förra mandatperioden.

I många delar handlar det om frågor som Svenska Jägareförbundet drivit under lång tid, i några fall tillsammans med sportskytterörelsen.

Riksdagen pressar regeringen i vapenfrågor

Hela handen

Hovrättslagman Niklas Wågnert har utsetts till ny utredare, nu när utredningen angående implementeringen av EU:s vapendirektiv är klar. I och med de nya direktiven får han förlängd utredningstid, uppdraget ska redovisas i maj nästa år.

Det som kanske berör den vanlige jägaren mest är frågan om en större vapengarderob. Intressant är att regeringen i det fallet pekar med hela handen, då utredaren oavsett hur han bedömer saken ska lägga förslag om hur vapengarderoben ska kunna utökas.

Detsamma gäller frågan om de tidsbegränsade licenserna, så kallade femårslicenser, som för jägarnas del närmast omfattar revolvrar och pistoler i kaliber .22, ska avskaffas. Oavsett vad utredaren anser om saken, ska han lämna förslag på vad som krävs för att genomföra en sådan ordning.

Tung vapensalva till regeringen från riksdagen

Egna vapenfrågor

Gunnar Strömmer var under presskonferensen positiv till att regeringen nu kan ta tag i de vapenfrågor som Sverige förfogar över, utan EU:s inblandning. Något som blir möjligt i och med att det omdiskuterade EU-direktivet är avklarat.

– Regeringen beslutade under gårdagens möte om en proposition om EU-direktivet till riksdagen. Vi har gjort vad vi kunnat för att nå en implementering på miniminivå, och även om man kan diskutera det på någon punkt vad gäller regleringen av vissa magasin, menar jag att vi nått så långt vi har kunnat, sa Gunnar Strömmer.

 

Ett hot undanröjs

Avsikten är att riksdagen ska besluta om implementeringen av direktivet i vår, för att det ska börja gälla vid halvårsskiftet 2023.

– När det är beslutat undanröjs hotet om böter på 100 miljoner kronor för att vi inte har implementerat direktivet i svensk lagstiftning. Jag känner entusiasm över att vi nu kan ta tag i de delar i vapenlagstiftningen vi själva disponerar över, sa Gunnar Strömmer och tillade att det här är frågor som engagerar hela regeringen och som regleras i Tidöavtalet.

Utredning om flera för jägarna viktiga vapenfrågor

Vapenpass och särskilda skäl

Ett annat tillkännagivande som nu ”tas om hand” i vapenutredningen är hur Sverige ska acceptera EU:s vapenpass fullt ut. Något som skulle innebära att jägare och sportskyttar som reser in i Sverige ska kunna göra det utan särskilt införseltillstånd för sina vapen.

Utredaren ska också se över kravet om synnerliga skäl för att få inneha helautomatiska vapen och enhandsvapen. 

Enligt regeringen behöver det förtydligas, och utredaren ska överväga om det kan ersättas med begreppet särskilda skäl. Något som skulle minska byråkratin inom Polismyndigheten och kan bidra till kortare handläggningstider vid licensansökan.

Ett steg närmare implementering av EU:s vapendirektiv

Delade regler

Utredningen ska överväga ett uppdelat regelverk i vapenlagstiftningen. Enligt regeringen måste vapenregleringen tydligt skilja på legala vapenägares hantering av vapen, och användning av illegala vapen i kriminella miljöer.

Utredaren ska därför föreslå en uppdelning av vapenlagens straffbestämmelser.

Tidsplanen för när resultatet av vapenutredningen kan bli skarpa förslag i riksdagen är något oklar, enligt Strömmer ska det dock kunna ske under denna mandatperiod.

Andra tillkännagivanden från riksdagen, som har koppling till jakt, vapen och skytte men som inte sorteras in under vapenlagen har enligt Gunnar Strömmer inte glömts bort.

– De kommer också att tas om hand. Det gäller utredningen av en ny jakt- och viltmyndighet och frågan om annan än Polismyndigheten ska ha ansvaret för besiktning av skjutbanor. Dessa frågor hanteras av landsbygdsminister Peter Kullgren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev