Ett vapen består av flera vitala delar – slutstycke, pipa och låda. Ammunition behövs också för att det ska kunna avlossas. Ett löstagbart magasin är däremot inte en vital vapendel, enligt EU:s och FN:s definitioner. Foto: Jan Henricson

Jägareförbundets jurist: Många argument mot reglering av magasin

Premium

Så mycket talar mot att införa tillståndsplikt för magasin att regeringen borde dra tillbaka sitt förslag. Det menar Svenska Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa som bland annat konstaterar att vapen kan avfyras utan magasin, och att sådana därför inte definieras som väsentliga vapendelar av varken EU eller FN.

I förra veckan kritiserade lagrådet regeringens förslag till reglering av vapenmagasin. Definitionen av ett löstagbart magasin måste förklaras och det finns oklarheter om antalet vapenmagasin som avses, konstaterade juristerna i lagrådet bland annat.

Men det finns mycket mer än vad lagrådet anför som talar mot regeringens förslag, anser Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa. Till exempel betraktar inte EU och FN ett magasin som en vital vapendel, eftersom ett vapen kan laddas och avfyras även om magasinet saknas.

Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa har ett flertal invändningar mot regeringens förslag att reglera vapenmagasin. Foto: Jan Henricson

– Enligt EU och FN är vitala vapendelar de som krävs för att kontrollera gastrycket när en patron avfyras, såsom pipa, slutstycke och låda. Sådana väsentliga vapendelar tillsammans med ammunition är därmed det enda som behöver regleras, säger Ola Wälimaa.

Han är också bekymrad över vad som kan komma efter ett beslut om reglering av magasin.

– Att reglera annat än väsentliga vapendelar samt ammunition leder för långt och kan i förlängningen innebära att samtliga vapendelar, som till exempel kolv och kikarsikte, ska omfattas, med en omfattande byråkrati som följd, säger Ola Wälimaa.

 

I papperskorgen

Förslag om att reglera magasin är inget nytt. En utredning lade så sent som 2013 fram förslag där inte bara löstagbara, utan också fasta integrerade, magasin skulle omfattas av tillståndsplikt. Efter hård kritik från remissinstanser, och bristande politiskt stöd hamnade förslaget i papperskorgen.

– Förslag om att reglera alla löstagbara magasin till alla vapen framfördes också när EU arbetade med att ta fram sitt nya vapendirektiv, det som ännu inte implementerats i svensk lagstiftning. Men det bedömdes vara oproportionerligt och förkastades därför, säger Ola Wälimaa.

Därför kräver EU endast att stora löstagbara magasin för centralantända patroner regleras. Det gäller magasin för långa vapen, gevär, som kan laddas med mer än tio patroner och magasin som kan laddas med mer än 20 skott för korta vapen, pistoler.

– Dessutom säger EU:s regler att det endast är halvautomatiska vapen som betraktas som förbjudna vapen om de har stora magasin införda.

Enligt Ola Wälimaa är löstagbara magasin till skjutvapen inte något standardiserat som passar till samtliga vapen. Något som regeringens lagrådsremiss verkar utgå ifrån. Löstagbara magasin är normalt sett unika för en viss vapenmodell eller ett fabrikat. Det förekommer dock att vissa löstagbara magasin passar i flera olika vapenmodeller och fabrikat, men det är relativt ovanligt.

 

Lag som kan kringgås

Jägareförbundets jurist ger heller inte mycket för regeringens främsta argument för att införa reglering av magasin – att dessa måste återlämnas även till människor som vistas i kriminella miljöer om man inte kan bevisa att de ska användas i brottsliga sammanhang.

– Om ett magasin kan antas komma till brottslig användning kan det redan med dagens regelverk tas i beslag och förverkas. Om sådana magasin påträffas hos kända kriminella eller annars i en kriminell miljö, så borde rimligen dessa kunna tas i beslag. I annat fall kan man knappast tala om en kriminell miljö, säger Ola Wälimaa.

Dessutom, om förslaget blir verklighet kommer inte kriminella att ha särskilt stora problem att kringgå lagen. Ett magasin som plockas isär och delas upp på två eller fler personer kan inte beslagtas med hänvisning till tillståndsplikten eftersom de enskilda beståndsdelarna inte är tillståndspliktiga.

– Därför skulle en sådan skärpning av vapenlagen endast bli ett symboliskt slag i luften med konsekvenser endast för de legala vapenägarna samt handeln, säger Ola Wälimaa.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev