”Jag skulle bli positivt överraskad om de nationella jägareförbunden samverkade med sportskytteförbunden i Sverige när EU-direktivet ska utredas och implementeras i svensk lag”, skriver Kai Rämö i en replik. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Jägareförbunden borde samverka med sportskyttar”

Det är glädjande att se att andra partier börjar identifiera problemen med EU:s vapendirektiv, såsom Benjamin Topalovics (C) debattinlägg Skytte och jakt – en svensk folkrörelse.

Jag får känslan att Benjamin Topalovic har läst min artikel från den 12 juli 2017.

Dock med skillnaden att Benjamin även vill inkludera jägare i totalförsvaret på något sätt. Det finns tre anledningar till att Medborgerlig Samling inte har inkluderat jägarkåren i vårt förslag.

För det första, så har jägarkåren i dag inte en samverkan med Försvarsmakten på ett sådant sätt som sportskytteförbunden har vad gäller både instruktörer och försvarsidrott.

För det andra, så har de nationella jägareförbunden visat mycket litet intresse att stötta de intressen sportskyttarna har och dessutom uttryckt att EU:s vapendirektiv inte påverkar den svenska jakten på ett negativt sätt vad gäller vapen med mera.

För det tredje, så har de nationella jägareförbunden kört sitt eget race gentemot EU och inte visat intresse för Firearms United eller andra samverkande organisationer.

Det tyder på att jägareförbunden anser sig kunna hantera frågan utan någon form av stöd från staten eller Försvarsmaktens verksamhet. Därmed tolkar MED det som att jägareförbunden är nöjda med dagens situation.

 

Positivt överraskad

Jag skulle bli positivt överraskad om de nationella jägareförbunden samverkade med sportskytteförbunden i Sverige när EU-direktivet ska utredas och implementeras i svensk lag. Jag är dock pessimist och tror även här att jägareförbunden kommer att köra sitt eget race, just på grund av att man inte anser att vissa sportskyttegrenar är ”rumsrena” eller ”fina”. Eller att man gör bedömningen att den egna verksamheten inte kommer att påverkas negativt om man struntar i att stötta sportskytteförbundens behov när det gäller vapen.

Dock noterar jag att flera jägare är oroliga för hur en eventuell kommande lagstiftning kan komma att se ut för jägarkåren och jag hoppas att jägareförbunden lyssnar till sina medlemmars oro när det gäller sakfrågan och även samverkar konstruktivt med sportskytteförbunden.

Om jägareförbunden anser att det finns ett mervärde för totalförsvaret att inkludera jägare, så är det inget problem för Medborgerlig Samling.

Det är glädjande att Centerpartiets representanter läser vår politik och tar intryck.

 

Kai Rämö

Försvarspolitisk talesperson

Medborgerlig Samling

 

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.