Propositionen sockras med att tillståndsplikten för ljuddämpare ska avskaffas. Foto: Kjell-Erik Moseid

Nytt försök att få igenom vapendirektivet

Premium

Regeringen gör nu ett nytt försök att få en riksdagsmajoritet för implementeringen av EU:s vapendirektiv i svensk lagstiftning. Ändringarna i vapenlagstiftningen ska träda i kraft den 1 mars 2021.

Regeringen har under lång tid arbetat för att få införa EU:s strängare syn på legalt vapenägande i svensk lagstiftning. Kritiken mot regeringen har varit hård, då både en lång rad intresseorganisationer och den politiska oppositionen har ansett att regeringens förslag innebär en överimplementering av direktivet.

Det har bland annat yttrat sig i att en riksdagsmajoritet har stoppat en tidigare proposition om direktivet, liksom förslag om att reglera löstagbara magasin.

Utöver det har riksdagen lagt en lång rad så kallade tillkännagivanden där regeringen uppmanas att lägga lagförslag som underlättar i stället för att försvåra för legala vapeninnehavare.

 

Hårdare regler

Nu lägger regeringen ett nytt omfattande förslag till hur vapendirektivet ska infogas i svensk lagstiftning. Det innehåller liksom tidigare en hårdare reglering av vissa löstagbara magasin. Något som i första hand drabbar sportskyttet.

Dessutom skärps kraven för märkning av vapendelar. I remissrundan påpekade Jägareförbundet att det kan innebära svårigheter, då det ställs krav på att även små delar till ett vapen ska märkas med åtminstone ett serienummer eller liknande, som det heter i lagförslaget.

 

Ett sockrat förslag

Propositionen sockras med att tillståndsplikten för ljuddämpare ska avskaffas. Regeringen flaggade för det för flera år sedan, men återkommer först nu med ett skarpt förslag till riksdagen.

Propositionen omfattar över 200 sidor och innehåller också förslag på utökade krav på registerföring och lagstiftning som berör krigsmateriel, bland annat.

Regeringens proposition om att implementera EU:s vapendirektiv kan laddas hem här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev