Om EU:s livsmedelsverk underlag för ett förbud mot bly i ammunition är fakta, skulle ett vildsvin som väger 100 kilo ha skjutits med 37 blykulor. Foto: Martin Källberg, Lars-Henrik Andersson

Svidande kritik mot EU om förbud mot bly i ammunition

Premium

En EU-institution med stort inflytande över blyfrågan får svidande kritik för sin hantering av saken. Ordföranden för FACE, Torbjörn Larsson, kräver nu att processen som ledde fram till ett förslag om ett förbud mot bly i ammunition görs om.

I samband med att förslaget presenterades begärde FACE ut information om vad de långtgående slutsatserna grundades på. Slutsatser som fått och kommer att få mycket stora konsekvenser för miljontals EU-medborgare, jägare och deras familjer.
Men European food safety authority, EFSA, har vägrat lämna någon information. Detta trots att sådana handlingar ska lämnas ut skyndsamt, senast två veckor efter förfrågan.
Först efter åtta månader fick FACE ta del av handlingarna, något som innebar att det offentliga samrådet då allmänhet och organisationer kunde ha synpunkter på innehållet i blyrapporten sedan länge var avslutat.

Efter Svensk Jakts avslöjande: Hård kritik mot EU-kommissionen

Ett tjänstefel

Agerandet har granskats av motsvarigheten till Sveriges JO, European Ombudsman, som riktar mycket hård kritik mot EFSA, som man menar har begått tjänstefel när underlaget inte lämnades ut.
Ombudsmannen har funnit administrativa missförhållanden i hur EFSA har hanterat FACE:s begäran om att få tillgång till handlingarna. Institutionen har brutit mot EU-lagstiftningen vad gäller de tidsfrister som anges angående allmänhetens tillgång till handlingar.
– Det är andra gången EU:s ombudsman ger oss rätt. Tidigare gällde det när en tjänsteman, med ett underlag från Birdlife, uppmanade kollegor i medlemsländerna att påverka sina regeringar i blyfrågan, säger Torbjörn Larsson, ordförande i FACE.
Organisationen har påtalat missförhållandena i ett brev som skickats till myndighetschefer och ansvariga EU-kommissionärer under dagen.

 

Den europeiska jägarorganisationen FACE:s ordförande Torbjörn Larsson kräver att processen som ledde fram till ett EU-förslag om att förbjuda bly i ammunition tas om. Foto: FACE

Tydligt mönster

På FACE är man mycket frustrerade över hur EU-myndigheten EFSA, har hanterat deras begäran om att få ut handlingarna.
– Vi ser ett tydligt mönster där aktivistiska tjänstemän tillåts sätta agendan, och som driver frågor och når resultat som inte grundas på vetenskap. Så var det inte tidigare, för tio år sedan lyssnade EU på jägarna och tog hänsyn till fakta. Nu är det helt annorlunda, säger Torbjörn Larsson.

 

Tvådelad fråga

Han menar att frågan är tvådelad. Den ena är blyfrågan i sig, där FACE anser att ett totalt förbud mot bly måste grundas på fakta, och som bara kan införas i det fall det finns godtagbara alternativ. Den andra är själva processen.
– Det är oerhört viktigt att alla aktörer får vara delaktiga. Men många institutioner driver frågor, i det här fallet blyfrågan, utan att ta hänsyn till fakta, och som lämnar viktiga aktörer som jägarnas organisationer utan inflytande, säger Torbjörn Larsson.
– EU måste börja lyssna på jägarna. Vi ska vara en del av besluten, inte tvärt om. Det är inte i EU-bubblan som viltet ska förvaltas. Det gör vi bäst på lokal och regional nivå.

 

Extrema värden

Torbjörn Larsson är försiktig när han kommenterar vad som är fel i underlaget som ledde fram till förslaget om blyförbud, eftersom man nu för en diskussion med EU om saken.
Men i slutsatser som dragits av FACE och som Svensk Jakt har tagit del av finns exempel på hur jägarorganisationen resonerar.
När en handfull extrema värden har tagits bort från data ligger blyhalterna i viltkött som skjutits med blyammunition till och med under EU-kommissionens rekommenderade halter för vad som kan accepteras i kött från tamdjur som gris och nöt.

 

37 kulor

Ett sådant orealistiskt exempel, konstaterar FACE, är ett prov från vildsvin som visar en koncentration av 3,65 gram bly per kilo kött. För att nå sådana extremt höga halter av bly måste ett vildsvin som väger omkring 100 kilo skjutas med cirka 37 blykulor.
Detta exempel visar att uppgifterna inte har granskats, vilket är mycket bekymmersamt med tanke på att de ligger till grund för viktiga slutsatser och beslut vad gäller frågan om bly i ammunition, anser FACE.
Man resonerar också kring hur dessa felaktiga resultat, som EU:s livsmedelsverk nu använder för att bedöma riskerna med att äta viltkött, påverkar jägarna och deras familjer. Något som berör närmare 14 miljoner EU-medborgare.
Vid en kontroll identifierades dessutom flera problem med resultaten, men detta kunde inte flaggas i tid, då FACE inte fick tillgång till underlagen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev