Hur kunde referensvärde förvandlas till MVP?

Premium

För drygt tio år sedan beslutades av riksdagen att referensvärdet för varg skulle ligga i spannet 170–270 vargar. Nu har en ny sårbarhetsanalys kommit fram till att samma sifferspann i stället bör ses som MVP (Minimum Viable Population). Det är hög tid att reda ut begreppsförvirringen.

20 mars 2024

Rovdjursföreningen vill stoppa licensjakt för att den är kontraproduktiv för samhället

Svenska rovdjursföreningen anmäler licensjakten på lodjur till EU-kommissionen.

15 mars 2024

Omröstning om vargens skyddsstatus framflyttad

Ministerrådet kommer inte rösta om en förändrad skyddsstatus för vargen i Bernkonventionen nu i mars. Nu är planen att omröstningen ska ske till sommaren i stället.

29 februari 2024

Jägareförbundet kritiskt till lag om återställande av ekosystem

I veckan röstade EU-parlamentet igenom ett nytt lagförslag, vars syfte är öka den biologiska mångfalden och ställer krav på jord- och skogsbruk om återställande av biotoper. Svenska Jägareförbundet är kritiskt inställt till lagen.

28 februari 2024

Röstade igenom lagförslag som gynnar småvilt

I går röstade EU-parlamentet igenom ”The Nature Restoration Law”, en lag som ställer krav på det moderna rationaliserade jord- och skogsbruket inom EU.

7 februari 2024

EU-projekt har gett resultat – skogsvildrenpopulationen i Finland ökar

Genom ett EU-finansierat LIFE-projekt har skogsvildrenspopulationen i Finland ökat och djur har återintroducerats i Natura 2000-områden.

7 februari 2024

Osäkert om vargens skyddsstatus kommer sänkas

Premium

I mars vill EU-kommissionen att det i ministerrådet sker en omröstning om vargens klassning i Bernkonventionen, för att förändra artens status som strikt skyddad. Detta annonserade EU-kommissionen strax före jul. På nationell nivå i Sverige är varg i huvudsak en fråga för landsbygdsministern, men nu är det de europeiska miljöministrarna som ska besluta i frågan.

2 februari 2024

Förslag om fortsatt dispens missgynnar biologisk mångfald

Gynnsamma populationer av fältvilt och en hög biologisk mångfald kräver insatser i lantbrukspolitiken, men nu har EU-kommissionen föreslagit att tillåta undantag för Europas bönder från att avsätta miljöytor i produktionsarealen.

31 januari 2024

Regeringen anmäld efter krav på sänkt skyddsstatus för lo och björn

Miljöpartiet har KU-anmält landsbygdsminister Peter Kullgren, KD, efter att regeringen ställt sig bakom Finlands initiativ till EU-kommissionen om minskad skyddsstatus för lodjur och björn. Enligt KU-anmälan borde regeringens agerande först förankrats i riksdagens EU-nämnd.

15 januari 2024

”Vargens skyddsstatus är viktig”

REPLIK. Det starka skyddet av stora rovdjur stöds av Bernkonventionen och EU-lagstiftningen och har bidragit till ökande rovdjurspopulationer i Sverige. Men den positiva trenden riskerar nu att brytas, då snabba politiska svängningar kan leda till ett sänkt skydd på en hotad art som varg i EU.

22 december 2023

Naturvårdsverket välkomnar EU-förslag att sänka skyddet för varg

EU-kommissionen föreslår en ändring av vargens skyddsstatus – från ”strikt skyddad” till ”förvaltningsbar”. Naturvårdsverket ser positivt på detta.

20 december 2023

Peter Eriksson: ”Öppnar för helt andra möjligheter att förvalta vargen”

Under onsdagen meddelade EU-kommissionen att de föreslår att skyddsstatusen för varg ändras. Ett glädjande besked, enligt Svenska Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson.

20 december 2023

En julklapp till Europas jägare

Europa tog på onsdagen ett viktigt steg mot en rimligare hantering av vargen.

20 december 2023

EU vill minska skyddet för varg – kan öppna för utökad jakt

EU-kommissionen vill att vargens skyddsstatus ändras från ”strikt skyddad” till ”förvaltningsbar”. Det här kan leda till utökad möjlighet att förvalta vargstammen.

12 december 2023

Jakt i fokus för parti som siktar på Europaparlamentet

Till sommaren är det dags för EU-val. Ett nytt franskt parti säger sig vilja lyfta landsbygdsfrågor som exempelvis jakt.

16 november 2023

Internationell jägarorganisation pressar von der Leyen om vargen

Under hösten uppmanades medlemsländerna, av EU-kommissionen, att inkomma med åsikter kring vargen. Detta efter att kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, öppnat för att ändra vargens skyddsstatus. Nu vill organisationen FACE, som samlar sju miljoner jägare, att hon agerar.

10 november 2023

EU bötfäller Sverige med mångmiljonbelopp i vapendom

EU:s vapendirektiv införlivades med svensk lagstitning 1 juli i år. Nu kommer notan för att Sverige väntat fem år med att införa det ifrågasatta direktivet.

29 september 2023

Vargen högt på agendan på europeiskt jägarmöte

Debatten om rovdjur i allmänhet och varg i synnerhet blir allt hetare i EU:s medlemsländer. Att allt fler länder har att hantera rovdjursfrågan gör att den europeiska jägarorganisationen Face nu anställer en sakkunnig i ämnet stora rovdjur.

20 september 2023

Vill se ökad jakt på franska vargar

Det ska bli lättare att skjuta varg i Frankrike. Men nästan ingen verkar nöjd med regeringens nya vargplan. 

15 september 2023

Så kan du påverka vargjakten – förbundet uppmanar jägare att agera snabbt

I spåren av att EU-kommissionen öppnat för att sänka vargens skyddsstatus i art- och habitatdirektivets bilagor vill de nu ha in åsikter från allmänheten. Svenska Jägareförbundet uppmanar sina medlemmar att göra sina röster hörda.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev