En indikator som ska eftersträvas är ökade fjärilspopulationer i det öppna landskapet. Foto: Jan Henricson

Naturrestaureringslag antagen inom EU

Ministerrådet i EU har antagit ett slutligt förslag om en naturrestaureringslag, vars mål är att återställa negativt påverkade ekosystem. Redan 2030 ska minst 20 procent av EUs land- och vattenområden vara restaurerade.

2022 presenterade EU-kommissionen ett nytt lagförslag , som en del av ett grönt politiskt paket, för att åtgärda problematiken med minskad biodiveristet inom EU. Nu har förslaget klubbats igenom av Ministerrådet.

Den nya lagen förbinder medlemsländerna att uppfylla specifika krav på återställande av både land- och vattenområden. Syftet med lagen är att minska klimatförändringen, riskerna för framtida naturkatastrofer och bidra till att EU uppfyller sina internationella miljöåtaganden.

– I dag har vi bestämt att återställa naturen i Europa och genom detta skydda biodiversitet och miljön för EUs medborgare. Det är vår plikt att agera när biodiversiteten i Europa håller på att kollapsa, säger Alain Maron, miljöminister i Belgien i ett pressuttalande.

90 procent på lång sikt

Det första delmålet är att 2030 ska minst 20 procent av EUs land- och vattenområden vara restaurerade. Men enligt den nya lagstiftningen ska också 30 procent av habitat i ”dålig kondition” också återställas till år 2030. Tio år senare ska 60 procent av dessa områden återställas och ytterligare tio år senare, 2050, så ska 90 procent av habitat som uppfyller kraven för ”dålig kondition” vara återställda.

Olika indikatorer för olika områden

I den nya lagen finns olika krav för olika ekosystem. Det kan röra sig om jordbruksmark, skogar och urbana områden.

Inom varje område finns en indikator och medlemsländerna ska ha som målsättning att förbättra minst två av dessa.  Öka fjärilspopulationer i det öppna landskapet och öka lagringen av koldioxid i odlingsmarker, öka fågelpopulationerna i skogsområden och se till att grönområden i storstäder inte minskar fram till 2030.

Lämna in nationella planer

Nu är det upp till medlemsländerna att ta fram egna nationella planer för restaureringen och leverera dessa till EU-kommissionen. Medlemsländerna har också krav på sig att övervaka arbetet och återrapportera hur det går, baserat på de ovan nämnda indikatorerna.

Face och Jägareförbundet

Åsikterna om lagförslaget skiljer sig åt mellan nationella jägarorganisationer i EU. EU:s egen jaktorganisation som företräder alla länderna, välkomnar lagen, medans Svenska Jägareförbundet inte tycker lagen är bra.

I ett uttalande tidigare i våras sa Peter Eriksson, ordförande i Svenska Jägareförbundet att åtgärder för att främja biologisk mångfald bör bygga på frivillighet.

– Det finns andra sätt att stödja småviltet på än via lagstiftning. Det handlar om att ge incitament för jord- och skogsbruk att restaurera naturen, säger han.

Mer info om den nya lagen hittar ni här>>

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev