Efter att den europeiska jägarorganisationen FACE och även Sverigedemokraten Charlie Weimers reagerat har EU-kommissionen öppnat för en förändring av förslaget till blyförbud. Foto: Genevieve Engel och Lars-Henrik Andersson

EU-kommissionen öppnar för ändrat förslag om blyförbud

Premium

Först reagerade jägarorganisationen FACE och krävde en helt ny handläggning. Därefter ställde parlamentsledamoten Charlie Weimers, SD, tre frågor till EU-kommissionen angående hanteringen av förslag till blyförbud. Nu har EU-kommissionen svarat.

Den europeiska jägarorganisationen FACE med Torbjörn Larsson som ordförande krävde i maj att hela processen som ledde fram till förslaget om ett blyförbud skulle göras om. Detta efter att ett EU-organ vägrat lämna ut handlingar i ärendet.

 

Vill ha svar på hur beslutet kring blyförbudet kom till

Charlie Weimers, SD.

I slutet av maj riktade Charlie Weimers därefter sina frågor till EU-kommissionen.

Frågorna han vill ha svar på var:

  1. Anser EU-kommissionen att det är acceptabelt att EU:s byråer, institut och myndigheter inte skyndsamt lämnar ut information om vad beslut och slutsatser grundar sig på?
  2. Varför dröjde det åtta månader innan europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet lämnade ut information om vad deras slutsatser grundade sig på?
  3. Anser EU-kommissionen att blyförbudet bör omprövas i ljuset av det faktum att varken berörda parter och medborgare eller beslutsfattarna visste vad slutsatserna grundade sig på?

 

Vill ha svar på hur beslutet kring blyförbudet kom till

Självständig myndighet

Oväntat snabbt har det nu kommit ett svar.

EU-kommissionen noterar att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, är en oberoende myndighet med eget ansvar för hur man besvarar och lämnar ut handlingar. Därför kan kommissionen inte ge svar på varför utlämnande av handlingar tog sådan tid, även om EFSA lagt fram argument som kan förklara fördröjningen.

 

Inget beslut

När det gäller kärnfrågan, om blyförbudet bör omprövas, svarar EU-kommissionen att det ännu inte fattats något beslut.

”Det har ännu inte fattats något beslut om ett eventuellt förbud mot bly i ammunition inom ramen för förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, REACH, eftersom begränsningsförfarandet fortfarande genomgår fasen för vetenskapligt yttrande. Kommissionen erkänner att det är svårt för jaktorganisationen FACE att i god tid få tillgång till delar av EFSA:s uppgifter om viltkött som europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, använder i sin riskbedömning”, skriver kommissionen i sitt svar.

 

Kan ha påverkat

Det kan enligt svaret ha hindrat FACE från att agera och styrka sina yttranden i samråd, och kommissionen medger att det är viktigt att berörda parter har rättvisa möjligheter till insyn och fakta.

Därför har EU-kommissionen öppnat för ett så kallat riktat samråd som särskilt berör de uppgifter som FACE och Charlie Weimers lyft.

 

Omprövar

Kommissionen har också bett ECHA:s riskbedömningskommitté att ompröva uppgifterna från EFSA, mot bakgrund av den information som kommer in i samband med det riktade samrådet.

ECHA ska därefter presentera ett kompletterande yttrande i frågan.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev