”Regeringens bedömning är att jakt efter varg bättre skulle kunna utformas efter svenska behov om vargen flyttas från art- och habitatdirektivets bilaga 4 till bilaga 5”, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S). Foto: Martin Källberg & Edwin Butter / Mostphotos

Regeringen vill göra det enklare att förvalta vargen genom jakt

UPPDATERAD TEXT Regeringen vill flytta vargen från bilaga 4 till bilaga 5 i art- och habitatdirektivet. Det innebär att vargstammen inte längre skulle ses som strikt skyddad utan som förvaltningsbar – något som skulle underlätta förvaltningen.

Svensk Jakt kan i dag avslöja att regeringen vill verka för att vargen ska flyttas från bilaga 4 till bilaga 5 under art- och habitatdirektivet.

Regeringen menar att vargstammen i Sverige har bibehållit gynnsam bevarandestatus i åtminstone närmare tio år. Regeringen anser därför att bevarandestatusen för varg i Sverige är sådan att arten passar för listning i bilaga 5.

Regeringen: Vargstammen ska minskas kraftigt

– Om varg listas i bilaga 5 innebär det fortfarande att vargen är skyddad och måste bibehålla gynnsam bevarandestatus. En listning i bilaga 5 kan öka möjligheten att vidta åtgärder, till exempel skyddsjakt, i syfte att minska konflikter mellan människor och varg, exempelvis i områden där vargförekomsten är relativt tät och påverkan på tamdjurshållning är påtaglig eller socioekonomisk hänsyn behöver tas, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) till Svensk Jakt.

 

Reglera vargstammen

Regeringen anser att jakt i syfte att, vid behov, kunna reglera vargstammens storlek bör vara en komponent i den svenska viltförvaltningen, förutsatt att gynnsam bevarandestatus upprätthålls.

Ministern om fjälldirektiv: ”Kan inte föregripa processen”

– Regeringens bedömning är att förutsägbarheten i den svenska vargförvaltningen skulle kunna öka och att jakt efter varg bättre skulle kunna utformas efter svenska behov om vargen flyttas från art- och habitatdirektivets bilaga 4 till bilaga 5. Om varg listas i bilaga 5 kommer arten att ha samma skydd enligt art- och habitatdirektivet som till exempel våra svenska sälarter och bäver, säger Anna-Caren Sätherberg.

 

Målet står fast

Landsbygdsministern betonar att det övergripande målet för den svenska rovdjurspolitiken står fast.

– Det innebär att varg och övriga rovdjur ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas. Fortsatt gäller också att vetenskap ska utgöra grunden för Sveriges förvaltning av stora rovdjur, säger Anna-Caren Sätherberg.

 

Påverka EU

Regeringen ska nu försöka påverka EU och dagens beslut att försöka flytta vargen till bilaga 5 ska ses i skenet av regeringens ”nya” vargpolitik och det uppdrag som regeringen gav till Naturvårdsverket i slutet av maj. Dels ska Naturvårdsverket analysera om vargens referensvärde i fråga om populationsstorlek för gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet skulle kunna vara inom intervallet på 170–270 vargar. Dels ska Naturvårdsverket också utreda hur skyddsjakt efter varg kan utvecklas.

– Att vi nu vill flytta vargen till bilaga 5 är nästa steg i vår rovdjurspolitik. Vi vill att den ska vara förutsägbar bland annat utifrån socioekonomiska faktorer. Vi har goda förhoppningar om att få igenom en flyttning till bilaga 5, bland annat eftersom flera andra länder också har vargen i den bilagan, exempelvis Polen och Lettland, säger Anna-Caren Sätherberg.

 

Enklare att förvalta varg

Konkret innebär en flytt av vargen från bilaga 4 till 5 att det blir det betydligt enklare att förvalta vargen genom jakt. Eftersom den i dag ligger i bilaga 4 (strikt skyddad) måste myndigheterna på flera sätt motivera varför vargen ska jagas. Men om vargen i stället hamnar i bilaga 5 räcker det i stort med att visa att stammen inte hotas av jakten. Detta enligt Gunnar Glöersen, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.

EU–direktiv ändras: Kan underlätta vargförvaltningen?

 

Framgång för Jägareförbundet

Dagens besked från regeringen välkomnas av Svenska Jägareförbundet, som i många år arbetat för en flytt av vargen från bilaga 4 till bilaga 5 i art- och habitatdirektivet.

Peter Eriksson.

– Vi är mycket glada över att politiker från många partier har insett det orimliga i dagens situation och nu är villiga att vidta åtgärder, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson, som också understryker den särskilda, intensifierade satsning på just vargfrågan som Jägareförbundet gjort under det senaste året.

– Vi har under det senaste året trummat ut budskap om att vargstammen måste minska, att vargen ska flyttas från strikt skyddad till förvaltningsbar och att man ska kunna få skyddsjakt efter första angreppet, samt att rapporteringen av referensvärdet till EU behöver ändras.

 

Lägger död hand

Enligt Peter Eriksson lägger EU-direktivet en död hand över vargförvaltningen.

– Lyckas vi få till en förändring i direktivets bilagor kan detta förändra hela vargförvaltningen. Vargen påverkar hela Jägarsverige. Om man lyckas få till denna ändring skulle det förändra vargförvaltningen i grunden. Hela systemet skulle kunna göras om, samt förenklas, vilket skulle minska statens kostnader och göra det lättare för jägare och de som tvingas leva med rovdjuret, säger Svenska Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev