Läs också EU–direktiv ändras: Kan underlätta vargförvaltningen?