Flyttas vargen i Sverige från Art- och habitatdirektivets bilaga fyra till bilaga fem blir det betydligt enklare att förvalta den genom jakt.

EU–direktiv ändras: Kan underlätta vargförvaltningen?

Europaparlamentets miljöutskott, ENVI, vill ha en mer flexibel användning av naturvårdsdirektiven. Bland annat vill ENVI se en uppdatering av bilagorna i Art- och habitatdirektivet.
Det kan på sikt komma att underlätta för till exempel den svenska vargförvaltningen.

Bo Sköld, generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet.

– Det här är resultatet av att Jägareförbundet har satsat på att ha personal på plats i Bryssel. Förbundet har tillsammans med Nordisk jägarsamvirke och Face arbetat för en anpassning av både Art- och habitatdirektivet och Fågeldirektivet och det här är åtminstone ett rejält första steg för att nå dit, säger Bo Sköld, generalsekreterare på Svenska Jägareförbundet.

Det var den 12 oktober som Europaparlamentets miljöutskott, ENVI, enhälligt röstade igenom en resolution gällande EU-kommissionens handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet.

ENVI vill bland annat se en uppdatering av Art- och habitatdirektivets bilagor, där bland annat den svenska vargen listas som strikt skyddad i bilaga fyra, trots att vargstammen uppnått gynnsam bevarandestatus och därför borde listas i bilaga fem.

 

Inte hotas av jakt

Gunnar Glöersen.

– Flyttas vargen i Sverige från bilaga fyra till bilaga fem blir det betydligt enklare att förvalta den genom jakt. I dag måste man på flera sätt motivera varför vargen ska jagas, trots strikt skydd. Hamnar vargen i bilaga fem räcker det med att visa att stammen inte hotas av jakten, förklarar Gunnar Glöersen, nationellt rovdjursansvarig Svenska Jägareförbundet.

– Att vargen nämns i sammanhanget beror på att konflikterna runt vargen ökar i stora delar av Europa. Förutom Norden har även länder som Rumänien, Tyskland och Frankrike problem med varg och det är uppenbart för allt fler att det måste ske en anpassning av de föråldrade direktiven, fortsätter Gunnar Glöersen.

Inom kort väntas EU-parlamentet rösta om ENVI:s resolution och ingenting tyder på att parlamentet går emot miljöutskottet. Men även om parlamentet röstar för en mer flexibel användning av naturvårdsdirektiven betyder det inte att frågan är avgjord där och då. Högst sannolikt är det ett arbete som sedan tar flera år i anspråk, och hur det arbetet ska genomföras är i dagsläget heller inte klart.

 

Nationella omständigheter

Men i väntan på det påminner ENVI om ”att samexistensen mellan människor och konfliktarter, såsom stora rovdjur, kan få negativa effekter på delar av jordbrukssektorn och andra socioekonomiska verksamheter i vissa områden eller regioner”. ENVI ”uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att överväga ytterligare åtgärder för att ta itu med dessa frågor med tanke på den flexibilitet som finns i habitatdirektivet” och att ”sådan flexibilitet i genomförandemetoderna som innebär att hänsyn tas till specifika nationella omständigheter bidrar till en minskning och successiv eliminering av onödiga konflikter och problem som har uppstått mellan naturskyddsinsatser och näringslivsverksamhet”.

 

Hårt arbete

– Det är nu oerhört viktigt att medlemsstaterna, de svenska parlamentarikerna och inte minst den svenska regeringen ligger på EU-kommissionen om att uppdatera bilagorna. Inte bara under habitatdirektivet, som ENVI nu krävt, utan även under fågeldirektivet. Det är en förutsättning för att få till en svensk faktabaserad och adaptiv viltförvaltning inte minst är det viktigt i bland annat varg- och skarvfrågan som skapar onödiga konflikter, säger Bo Sköld.

– Att hålla fast vid att naturvårdsdirektiven med bilagor ska vara helt statiska kan aldrig vara en framgångsrik väg att långsiktigt förvalta våra svenska naturresurser. Därför kommer vi jobba hårt för att politiska beslutsfattare ska verka för en större flexibilitet i bilagorna. Det kommer öka trovärdighet i det politiska beslutsfattandet och inte minst förutsägbarheten i en faktabaserad svensk viltförvaltning, fortsätter Bo Sköld.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev