söndag 19 september

Omstridd miljöåklagare i utredning om artskyddsbrott

Miljöåklagare Åse Schultz har utsetts till expert i en utredning som ska se över artskyddsbrott. Foto: Lars-Henrik Andersson

Miljöåklagare Åse Schoultz har utsetts till expert i miljödepartementets utredning av artskyddsförordningen, där man bland annat ska se över lagstiftningen för artskyddsrelaterad brottslighet.

Opolitiska EU-tjänstemän anklagas för aktivism i jaktfrågor

Hur opolitiska är tjänstemännen som arbetar med naturvårdsdirektiven inom EU-kommissionen? Frågan kan ställas efter att den tjeckiske EU-parlamentarikern Tomas Zdechovsky i ett brev pekar på tjänstemannaaktivism beställd av fågelskyddsorganisationen Birdlife International.

EU-kommissionens strikta tolkning ett hot mot vargförvaltning

EU-kommissionen har i ett nytt vägledningsdokument medvetet valt att föreslå en mycket strikt tolkning av artskyddet.
– Det kan drabba förvaltningen av varg och andra rovdjur, men även påverka skyddet av alla växter och djur, och i förlängningen bland annat skogsbruket, hävdar Jägareförbundets rovdjursexpert Gunnar Glöersen, som under tisdagen deltog i en hearing på Naturvårdsverket.

Torbjörn Larsson valdes i dag för en treårsperiod som ordförande för Nordisk Jägarsamverkan. Den avgående NJS-ordföranden Claus Lind Christensen från Danmark har varit ordförande sedan september 2015. På mötet valdes även Runar Rugtvedt från Norge till vice ordförande.

Torbjörn Larsson ny ordförande i Nordisk Jägarsamverkan

Torbjörn Larsson har valts till ny ordförande i Nordisk Jägarsamverkan.
– Internationellt samarbete är en avgörande faktor för att kunna bevara och främja Europas unika regionala jakttraditioner, säger Torbjörn Larsson i ett pressmeddelande.

300 vargar är fortsatt gynnsam bevarandestatus i Sverige.

Naturvårdsverket ändrar inte GYBS för varg

Minst 600 vargar krävs för gynnsam bevarandestatus, GYBS, för varg i Sverige. Det framförs i slutrapporten från forskningsprojektet ”Claws and laws”.
Men Naturvårdsverket kommer inte ändra siffran 300.

Det skattefinansierade projektet ”Claws and laws” har nu lämnat sin slutrapport.

Väntade slutsatser i forskares slutrapport om rovdjur

Vargstammen i Sverige bör åtminstone vara 600 individer för att nå gynnsam bevarandestatus och EU-domstolen bör pröva vargjakt. Det är ett par slutsatser som presenteras i en slutrapport från forskningsprojektet ”Claws and laws”.
Slutsatserna ligger i linje med vad projektledarna drivit redan innan forskningen påbörjades.

Frågan som ska avgöras i EU-domstolen gäller finsk vargjakt, men kan få återverkningar på den svenska vargförvaltningen.

Oklart om regeringen svarar EU i vargfråga

Regeringen har ännu inte beslutat om man ska yttra sig i EU-domstolens ärende gällande den finska vargjakten. Den 3 april går tidsfristen ut.

Finska EU-frågor kan påverka svensk vargjakt

Frågor till EU-domstolen om hur art- och habitatdirektivet ska tolkas kan få återverkningar på den svenska vargjakten. Förfrågan om ett förhandsavgörande kommer från Finlands Högsta förvaltningsdomstol.

FACE pratade rovdjur med Vella

Den europeiska jägarfederationen FACE har haft ett produktivt möte med EU:s miljökommissionär Karmenu Vella, där man diskuterade en rad frågor, bland annat stora rovdjur.

”Förändrad rovdjursförvaltning, vem tror det?”

EU-parlamentet har i veckan röstat för en förändring av EU:s naturvårdslagstiftning, vilket innebär att man vill kunna ändra olika arters skyddsstatus. Det är lovvärt, men man undrar varför samma parlament för drygt ett år sedan röstade emot en modernisering av art- och habitatdirektivet?

EU–direktiv ändras: Kan underlätta vargförvaltningen?

Europaparlamentets miljöutskott, ENVI, vill ha en mer flexibel användning av naturvårdsdirektiven. Bland annat vill ENVI se en uppdatering av bilagorna i Art- och habitatdirektivet.
Det kan på sikt komma att underlätta för till exempel den svenska vargförvaltningen.

”Regeringen måste kavla upp ärmarna”

I väntan på att EU:s naturvårdsdirektiv ändras i rätt riktning för bland annat jägare och fiskare måste regeringen kavla upp ärmarna och se till att tillämpningen av direktiven förbättras. Det duger inte att vänta på att något ska hända i Bryssel.

Stora oklarheter om vargjakt

På senare tid har jag läst ett flertal artiklar angående den svenska vargjakten och det är uppenbart att det råder oklarheter hos många jägare, men även hos de bägge jägarförbunden, om vad som gäller i fråga om jakt och populationsnivåer på ett rödlistat djur som varg i EU:s Art- och habitatdirektiv.

”Odugliga direktiv hyllas av Naturvårdsverket”

Att de otidsenliga art- och habitatdirektiven inte ses över beskrivs av Naturvårdsverkets Björn Risinger som ett ovärderligt beslut för Europas natur. Att en generaldirektör jublar när förutsättningarna att uppfylla riksdagens beslut försvåras är anmärkningsvärt.

Kritiserade EU-direktiv öppnas inte

EU-kommissionen meddelade på onsdagen att de hårt kritiserade Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet kommer finnas kvar. Direktiven ska, enligt kommissionen, dessutom ge ännu effektivare skydd i framtiden.

”Art-och habitatdirektivet oförenligt med Århuskonventionen”

Art- och habitatdirektivet har förlorat sin giltighet sedan FN-konventionen, Århuskonventionen, ratificerats och implementerats i EU och EU:s medlemsländers lagstiftning 2005. Genom Århuskonventionen sätts de övergripande portalparagraferna i direktivet ur spel! Detta var inte tanken med direktivet och inte vad Sverige skrev under vid EU-inträdet 1995. 

Det är en fråga om att vilja och att ha modet att förändra, skriver debattören. Foto: Christian Creutz

”Dags att bryta rovdjuren ur direktivet”

Europaparlamentet har nyligen, otroligt nog, röstat nej till en modernisering av Art- och habitatdirektivet. I denna moderna dynamiska sammanslutning som EU är, är det märkligt att ett direktiv som så kraftigt inverkar på människornas vardag inte går eller får förändras för att möta dagens krav.

Foto: Fred Marvaux

Ingen översyn av kritiserade direktiv: ”Ledamöter låter sig skrämmas”

Nej, EU kommer inte se över de hårt kritiserade art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Det står klart efter att en förkrossande majoritet i Europaparlamentet röstade mot en översyn.
– En del ledamöter låter tyvärr sig skrämmas av Naturskyddsföreningen, säger Christofer Fjellner (M).

Torbjörn Lövbom på Jägareförbundet anser att det bör ändras i Art- och habitatdirektivet. Foto: Lars-Henrik Andersson

Jägareförbundet vill riva upp art- och habitatdirektivet

En expertpanel har kommit fram till att det inte behöver ändras i Art- och habitatdirektivet och därmed ska både säl och varg fortsatt vara rödlistade. Men Svenska Jägareförbundet tycker annorlunda.

”Art- och habitatdirektivet måste ändras”

EU-kommissionens rapport ”Fitness Check” som är en översyn av Art-och habitatdirektivet och Fågeldirektivet kommer våren 2016, men den preliminära versionen finns redan ute. Direktiven bör moderniseras, men en expertpanel har kommit fram till att det inte behövs.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram