Överklaganden och en överdriven försiktighet hindrar en viktig och nödvändig rovdjursförvaltning. Nu måste förvaltningen av varg och andra rovdjur förändras och följa riksdagsbeslut, kräver Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson i en artikel på förbundets hemsida. Foto: Lars-Henrik Andersson

Vargjakt och juridik – Jägareförbundet kräver att regeringen agerar

Årets vargjakt har återigen präglats av överklaganden, ändrade beslut och tveksamma domar. Nu kräver Jägareförbundet att regeringen agerar så att den av riksdagen beslutade rovdjurspolitiken genomförs.

Peter Eriksson, Svenska Jägareförbundets ordförande.

Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson kräver i en artikel på Jägareförbundets hemsida att regeringen står upp för den svenska hållningen i kravet på en fungerande rovdjursförvaltning. Peter Eriksson konstaterar att mycket har förändrats i Sverige sedan inträdet i EU.

”För 30 år sedan var det förbjudet för Bingolotto att sändas nationellt. Kalla kriget var inte över. Räntan var på väg mot 500 procent. Och det var två år kvar till Carl Bildt skickade det första mejlet någonsin mellan två regeringschefer.
Allting verkar förändras, men skyddet för vargen förblir intakt medan regeringen förblir förvånansvärt passiv”, skriver Peter Eriksson.

Ett av de stora hindren för en fungerande förvaltning är EU:s art- och habitatsdirektiv, som till allra största delen beslutades 1992. Därefter har en hel del hänt, men skyddet för rovdjuren är det samma trots att exempelvis vargen numera inte anses som hotad.

 

Livskraftiga rovdjursstammar

Enligt IUCN, världens största miljvårdsorganisation, är vargstammen att anse som livskraftig.

 ”IUCN:s besked blir ännu viktigare eftersom EU:s statiska Art- och habitatdirektiv fortfarande kräver att vargen, men också björnen, lodjuret och järven ska ha ett strikt skydd. EU-kommissionen påtvingar med andra ord EU-länderna orimliga kostnader och arbete med att skydda arter som numera betecknas som livskraftiga. Dessa resurser hade gjort större nytta för den biologiska mångfalden om de gått till arter som faktiskt är hotade”, skriver Peter Eriksson.

 

Hängslen och livrem

Trots detta präglas förvaltningen av rovdjur i Sverige av en allt mer återhållen och försiktig inställning. En överdriven försiktighet, enligt Peter Eriksson.

”När ett demokratiskt fattat riksdagsbeslut inte genomförs får frågan ett djup och allvar som utmanar det demokratiska systemet. Regeringen bär ansvaret. Och bristen på politiskt ledarskap i frågan har därför bidragit till den stora polarisering som fortfarande finns runt vargen.
Sveriges vargsituation har inte förbättrats sedan 2013, när den nya rovdjurspolitiken slogs fast. Stammens storlek och koncentrationer har gått i motsatt riktning, trots att en majoritet i riksdagen vill minska stammen – enligt en enkät som Svenska Jägareförbundet har utfört”, skriver Peter Eriksson.

 

Tydliga krav

Artikeln avslutas med ett antal punkter där Jägareförbundet kräver åtgärder och ett samarbete med andra länder inom EU, för en förändring.

”Vår kultur, våra lagar och våra demokratiska beslut är nämligen värda att ta strid för”, avslutar Peter Eriksson.

Detta kräver Jägareförbundet

  • Först och främst måste regeringen stå upp för den svenska hållningen – landets beslutade politik – mot EU-kommissionen.
  • Regeringen bör även bilda allianser med andra EU-länder, som tycker ungefär som vi, för att kunna sätta press på kommissionen.
  • Landsbygdsminstern måste arbeta för att få till stånd en revidering av bilagorna till Art- och habitatdirektivet. De medlemsländer som har livskraftiga bestånd av rovdjur måste få förvalta dessa. De stora rovdjuren behöver med andra ord flyttas från strikt skyddade till förvaltningsbara – inte förbli strikt skyddade på obestämd framtid.
  • Se till att Sverige genomför den beslutade politiken och blir bättre på att använda de få undantagsmöjligheter som direktivet – trots allt – medger från det strikta skyddet.
  • Ställa krav på myndigheterna att de ska förvalta vargstammen utifrån beslutad rovdjurspolitik i Sverige.
  • Regeringen måste därtill våga stå upp svenska folkets intressen – även om det innebär att vi skulle behöva få vårt handlingsutrymme prövat i EU-domstolen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev