Försöker EU-kommissionen hasta igenom förslaget om förbud mot jakt med bly i våtmarker? Frågan kan ställas efter att den tjeckiske EU-parlamentarikern Tomas Zdechovsky anklagat tjänstemän inom EU-kommissionen för aktivism. Foto: Kjell-Erik Moseid

Opolitiska EU-tjänstemän anklagas för aktivism i jaktfrågor

Hur opolitiska är tjänstemännen som arbetar med naturvårdsdirektiven inom EU-kommissionen? Frågan kan ställas efter att den tjeckiske EU-parlamentarikern Tomas Zdechovsky i ett brev pekar på tjänstemannaaktivism beställd av fågelskyddsorganisationen Birdlife International.

I veckan håller EU-kommissionens expertgrupp för fågel- och habitatdirektiven, NADEG, ett möte där en nyligen tillagd punkt på agendan är förbudet mot bly i hagelammunition som används i våtmarker, samt hur en våtmark ska definieras. På grund av coronapandemin genomförs mötet online.

EU-debatt om blyförbud väntar

NADEG-gruppen leds av en enhet inom EU-kommissionens generaldirektorat för miljö, och består i övrigt av representanter för framför allt medlemsländernas miljödepartement och naturvårdsverk.

Av allt att döma vill de ledande tjänstemännen inom NADEG skynda på införandet av det omdiskuterade förbudet. I en skrivelse uppmanas de som ska vara opolitiska medlemmar i gruppen att aktivt lobba gentemot sina respektive nationella representanter i EU:s Reach-kommitté.

Detta för att kommissionens förslag ska antas i denna kommitté, vid en omröstning som väntas genomföras i början av sommaren.

 

Stora problem

Svensk Jakt har i flera artiklar berättat om vad EU-kommissionens förslag skulle innebära för svensk jaktutövning. Bland annat att definitionen av våtmark är så omfattande att stora delar av Sverige i så fall skulle klassas som våtmark.

EU-förbud mot blyhagel att vänta

Detta får långtgående konsekvenser. Bara ett exempel: Om förslaget går igenom blir det bland annat omöjligt att jaga fågel med blyhagel på ett fjäll för att sedan vandra vidare till nästa. Om man på vägen passerar en fjällbäck bryter man mot förbudet.

 

Tjänstemän blir lobbyister

Men sådana invändningar är inget som hindrar de ledande byråkraterna i EU-kommissionens expertgrupp att driva på för att förslaget ska antas. I ett brev som skickats till miljökommissionären Virginijus Sinkevicius pekar den tjeckiske EU-parlamentarikern Tomas Zdechovsky på hur opolitiska tjänstemän uppmanas att agera lobbyister för att kommissionens förslag ska röstas igenom.

Skarpt förslag om utökat förbud mot blyhagel

Han citerar ur skrivelsen som gått ut till de tjänstemän i medlemsländernas miljödepartement och naturvårdsverk som ingår i expertgruppen, där de i strid med gällande EU-regler uppmanas att påverka ett kommande politiskt beslut.

 

Ornitologer skrev informationen

Tomas Zdechovsky.

Den tjeckiske parlamentsledamoten är också oroad över att skrivelsen som skickats ut inte är ett internt upprättat informationsdokument utan kommer från intresseorganisationen Birdlife International.

”At the top of that, I am deeply concerned that the properties of the same NADEG information document states Birdlife International as the origin of the document”, skriver Tomas Zdechovsky.

Svensk Jakt har tagit del av dokumentet som består av en wordfil där metadata visar Birdlife International som upphovsman. Dokumentet har sedan ändrats för att det ska se ut att komma från ledningen för expertgruppen NADEG.

Tomas Zdechovsky avslutar sitt brev med att be kommissionären om en förklaring till varför ledningen för expertgruppen NADEG agerar som den gör. Han undrar också vad EU-kommissionen tänker göra för att ageranden av det här slaget inte ska upprepas.

 

Kritik från svenskt håll

Sara Skyttedal, KD.

Den svenska EU-parlamentarikern Sara Skyttedal har samarbetat med Tomas Zdechovsky i jakt- och vapenfrågor tidigare.

– EU-kommissionen har visat sig vara beredd att fulspela i frågor som gäller vapen och jakt tidigare, så naturligtvis blir jag förbannad när jag tar del av detta. Det är nu viktigt att EU-kommissionen reder ut de frågetecken som finns, säger Sara Skyttedal som beskriver samarbetet med Tomas Zdechovsky som mycket bra.

– Det var Tomas som tillsammans med de svenska kristdemokraterna ledde motståndet mot vapendirektivet internt i EPP-gruppen. Vår gemensamma målsättning är nu att skicka ett budskap till EU-kommissionen att de behöver ta till sig av den kritik som under lång tid funnits mot deras arbete i frågor som rör vapen, jakt och sportskytte, säger Sara Skyttedal till Svensk Jakt.

 

Strider mot principer

Kristdemokraterna är inte de enda som är kritiska. Även Moderaternas EU-parlamentariker Tomas Tobé reagerar skarpt på vad som framkommit.

Tomas Tobé, M.

– Vi moderater ser mycket allvarligt på det som inträffat. Att detta upptäcktes visar att vår partigrupp är aktiva i frågor som rör jägare. Vi har följt frågan från dag ett och varit tydliga med att det är experterna i Reach-kommittén som ska göra en självständig vetenskaplig bedömning, säger Tomas Tobé.

Enligt Tobé strider uppmaningen till tjänstemännen mot alla principer av bra beslutsfattande.

– Svenska jägare ska kunna förvänta sig mer av EU:s beslutsprocesser än så här. Det är nu otroligt viktigt att kommissionen lägger korten på bordet och förklarar vad som faktiskt har hänt. Visar det sig stämma att en intresseorganisations inspel blivit expertgruppens dokument är det inte mindre än en skandal, säger Tomas Tobé.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev