Förslaget innebär att du varken får använda eller bära med dig blyhagelammunition inom 400 meter från en våtmark. Foto: Lars-Henrik Andersson

Skarpt förslag om utökat förbud mot blyhagel

EU-kommissionen har lagt fram sina förslag för utökat förbud mot blyhagel. Passerar förslagen EU:s olika instanser blir det enligt Svenska Jägareförbundet förbud mot blyhagel i stora delar av Sverige.

Svensk Jakt har i flera artiklar skrivit om EU:s planer på ett utökat förbud mot blyhagel. Förslaget har utretts av EU:s kemikaliemyndighet som 2018 överlämnade utredningen med förslag om åtgärder till EU-kommisionen, som nu går vidare med två inriktningar.

 

Bly i ammunition ska utredas av EU

EU-kommissionen vill att medlemsländerna inför ett totalt förbud mot blyhagel i och inom 400 meter från en våtmark. Det innebär att du vid jakt där blyhagel kan vara lovligt att använda inte kan förflytta dig över en myr, bäck eller annan våtmark om du inte kan bevisa att du inte ska använda ammunitionen i området. EU:s beskrivning av en våtmark innebär dessutom att stora delar av Sverige kommer att klassas som våtmark.

 

Vad är våtmark?

Bo Sköld, Svenska Jägareförbundets generalsekreterare. Foto: Madeleine Lewander

Kommissionen vill även att länder vars yta till en femtedel eller mer består av våtmark ska införa ett totalförbud för import, försäljning, innehav och användande av blyhagel.

– Vi ser allvarligt på förslaget, som inte är en lagförslagsprocess utan en implementeringsprocess i Kemikalieförordningen. Detta är viktigt att känna till eftersom EU:s beslutsprocess ser annorlunda ut. Om förslaget går igenom ska det inte inarbetas i svensk lag, utan är direkt tillämpligt, säger Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld i en kommentar på förbundets hemsida.

 

Försvårar jakten

Om förslaget går igenom menar Jägareförbundet att det bland annat kan bli omöjligt att jaga fågel på ett fjäll för att gå vidare till nästa. Passerar du då en fjällbäck bryter du mot förslaget.

 

EU-förbud mot blyhagel att vänta

– Du får inte använda blyhagel, eller bära med dig sådana vid torvmossar, sumpmarker, bäckar, åar, sjöar – eller 400 meter från såna områden. Så vid är tolkningen kring vad som är en våtmark. Syftet är att förbjuda blyhagel vid våtmarker men i praktiken blir det ett blyhagelförbud över stora delar av Sverige, säger Bo Sköld.

 

Utreder förslaget

Jägareförbundet ska tillsammans med den Europeiska jägarorganisationen FACE analysera förslaget, som bedöms som en oerhört viktig fråga som kan få stora konsekvenser för jakten och skyttet i hela Europa.

Frågan kommer närmast att hanteras i Reach-kommittén, därefter i parlamentet och ministerrådet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev