Bly eller inte bly, är frågan när EU-kommissionen nu begär att ett totalförbud utreds. Foto: Jan Henricson

Bly i ammunition ska utredas av EU

EU-kommissionen har begärt att European Chemicals Agency (ECHA) förbereder ett förslag som kan stoppa bly i all ammunition, inklusive den som används vid målskytte, rapporterar FACE i ett pressmeddelande. Jägareförbundet arbetar redan med frågan tillsammans med övriga medlemsländer i FACE.

Åtgärden är enligt kommissionen till för att skydda människor och djur från de risker som bly i ammunition kan innebära, via konsumtion av viltkött. Bly i fiskesänken omfattas också.

FACE, den europeiska jägareförbundsfederationen, skriver i pressmeddelandet att man förstått det som att en avsiktsförklaring ska komma från ECHA, den europeiska kemikalieinspektionen, inom de närmaste månaderna. Därefter ska ett begränsningsförslag läggas inom ett år.

 

Skapat frustration

Om ECHA rekommenderar åtgärder, kommer dess kommittéer för riskanalys och socio-ekonomisk analys att involveras. Då får även FACE uttala sig, som medlem i dessa kommittéer.

FACE är för en utfasning av blyammunition i våtmarksområden, men stöttar inte ett generellt förbud mot bly i ammunition. Organisationen uttalar att ytterligare åtgärder måste stå i proportion till den risk blyet utgör för människor och vilt.

Redan restriktionerna mot blyammunition i våtmarker har skapat frustration i jägarled, menar FACE i sitt pressmeddelande.

 

Tidigare förbud

I Sverige finns sedan tidigare ett förbud mot användning av blyhagel vid jakt över våtmarker och vid jakt över grunda delar av öppet vatten. Detta för att hindra änder att plocka i sig hagel och drabbas av blyförgiftning, då de misstar sådana för småsten som de behöver för att processa födan i muskelmagen.

Blyhagel får heller inte – med vissa undantag – användas vid träning och tävling på jaktskyttebanorna. Sammantaget innebär detta att den allra största delen hagelskott som lossas av svenska jägare redan sker med alternativ ammunition.

 

Komplicerad fråga

Bo Sköld. Foto: Lars Nilsson

– Jägareförbundet är redan igång med arbete i den här frågan, vi jobbar tillsammans med övriga medlemsländer i FACE. Det här är en komplicerad fråga, för att ECHA ska beakta våra synpunkter krävs argument som är vetenskapligt väl underbyggda, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Att begäran kommer från EU-kommissionen innebär att processen kommer att innefatta en politisk behandling, med ministerrådet, parlamentet och kommissionen. Det innebär då också att svenska politiker måste involveras i frågan.

– Det här är en oerhört viktig fråga som vi bevakat länge och kommer att fortsätta arbeta ännu hårdare med framgent, för att tillvarata våra medlemmars intressen, säger Bo Sköld.

 

 

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev