Läs också Skarpt förslag om utökat förbud mot blyhagel