Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) om rätten att upplåta jakten och fisket på motsvarande 47 procent av landet yta. Foto: Lars-Henrik Andersson & Martin Källberg

Ministern om fjälldirektiv: ”Kan inte föregripa processen”

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) svävar på målet om regeringen kommer att ändra i utkastet till tilläggsdirektivet till Renmarkskommittén.
”Detta är komplexa frågor med svåra avvägningar och kommitténs förslag får stor betydelse för många människor”, skriver ministern.

Utredningsdirektiven till Renmarkskommittén fortsätter att vara en het politisk fråga. Det handlar bland annat om rätten att upplåta jakt och fiske på cirka 47 procent av Sveriges yta och ända sedan utredningen drogs igång har kritiken mot utredningen direktiv varit hård från lokalbefolkning, Jägareförbundet och politiker.

Landsbygdsministern – så stor ska vargstammen vara

Kritiken handlar dels om utredningsdirektiven, som anses vara snäva och exkluderande, dels om att tidsperioden för utredningen är för kort.

 

Tillkännagivande

I juni förra året röstade en majoritet i riksdagen fram ett tillkännagivande till regeringen som syftade till att direktiven ska kompletteras och att utredningstiden förlängas.

Vill se fler röster i utredningen om en ny renskötsellag

I början av maj lyssnade S-regeringen till kritikerna. Dels förlänger regeringen sannolikt utredningstiden till det första delbetänkandet med nio månader och dessutom har regeringen öppnat för ett tilläggsdirektiv.

 

Inte nöjd

Kjell-Arne Ottosson (KD) är inte nöjd med regeringens förslag till tilläggsdirektiv.

Regeringen justerar fjälldirektiv – oppositionen fortsatt kritisk

Kjell-Arne Ottosson (KD).

– I stället för att utreda ”lokalbefolkningens och övriga boende i Sveriges rätt” lyfter man fram olika gruppers behov, vilket är något helt annat än det tillkännagivandet tar upp. En behovsanalys är redan gjord och därför är det just övriga gruppers rättigheter som behöver ses över, vilket tillkännagivandet klart uttrycker, anser Kjell-Arne Ottosson.

– Det förefaller som att ett oavsiktligt fel infunnit sig i förslaget, genom en felaktig formulering i en svårläst text med många bisatser, fortsätter han.

 

Skriftlig fråga

I en skriftlig fråga ställd till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) frågade Ottosson ministern om regeringen kommer ändra i utkastet så att det svarar upp mot det egentliga beslutet i riksdagens tillkännagivande?

 

Svar från ministern

Anna-Caren Sätherberg (S).

Nu har svaret från Anna-Caren Sätherberg kommit.

Landsbygdsministern menar att det är ”komplexa frågor med svåra avvägningar och kommitténs förslag får stor betydelse för många människor”. Vidare anser ministern att regeringens tilläggsdirektiv är i linje med riksdagens tillkännagivande.

 

Konsulteras med samer

Till sist skriver Anna-Caren Sätherberg att utkastet till tilläggsdirektiv i detta nu konsulteras med samiska företrädare och därefter ska beredas vidare i Regeringskansliet.

”Jag kan inte föregripa den processen”, avslutar Anna-Caren Sätherberg sitt svar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev