Renmarkskommittén och des ordförande Eric M Runesson begär förlängd tid för sitt arbete. Foto: Lars-Henrik Andersson och Kjell-Erik Moseid

Renmarkskommittén begär förlängd handläggningstid

Premium

Regeringen verkar gå riksdagen till mötes och bredda Renmarkskommitténs utredning av rätten till jakten och fisket på statens marker i norra Sverige. Renmarkskommittén har därför, i en egen framställan, begärt förlängd tid för ett första delbetänkande.

Kommittén och dess ordförande Eric M Runesson flaggar i sin begäran för att tiden är för snäv, och att ytterligare tilläggsdirektiv kommer att förlänga processen.

Dessutom kräver frågan mer tid för politiska överväganden, särskilt som det finns en ambition att så långt som möjligt söka samförstånd.

Renmarkskommittén vill därför förlänga tiden fram till en första redovisning med nio månader, från den 21 november 2022 till den 31 augusti 2023.

 

Regeringen justerar fjälldirektiv – oppositionen fortsatt kritisk

Många kritiska

Den utökade tidsramen kommer efter omfattande kritik från politiker, ortsbor, Jägareförbundet och en rad andra organisationer som påverkas om rätten till jakten och fisket övergår från staten till samebyar.

Renmarkskommitténs förslag kan få långtgående effekter för jägare och fiskare på en yta som omfattar nära nog halva Sverige, totalt 47 procent av landets yta.

Det handlar om statens mark på renbetesfjällen i Jämtland och ovanför lappmarksgränsen i Västerbotten och Norrbotten.

 

Fort och fel

Kritiken som vuxit sig allt starkare under kommitténs arbete handlar om en allt för snäv utredningstid, och direktiv som inte tar hänsyn till lokalbefolkningens och övriga svenskars traditioner, behov och intresse av att jaga och fiska i fjällen och fjällnära skogar och sjöar.

I ett så kallat tillkännagivande till regeringen har Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna uppmanat regeringen att ändra tidsplan och direktiv.

Regeringen har också förklarat att direktiven bör kompletteras på det sätt som riksdagen vill.

 

Kommer ta tid

Hur direktiven kommer att förändras är ännu inte klart, men Renmarkskommitténs begäran om förlängd processtid ska ändå ses som ett steg i den riktningen.

”Kommittén behöver mer tid för att ta fram de underlag som kommittén behöver som grund för sina ställningstaganden. Det gäller särskilt om regeringen beslutar om tilläggsdirektiv, då ytterligare tid behövs för att ta hand om uppdragen enligt tilläggsdirektiven,” skriver kommittén i sin framställan till regeringen.

Den 12 maj ska regeringens utkast till nya direktiv diskuteras och konsulteras med Sametinget.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev