Utredningen om fjälljakten är en ödesfråga. Nu förespråkar utredaren Eric M Runesson avtal mellan samebyar och jägare, om fler samebyar får rätten att upplåta jakten och fisket på statens mark i fjällen. Foto: Olle Olsson

Fjälljaktsutredare vill se avtal mellan jägarorganisationer och samebyar

Fjälljaktsutredaren Eric M Runesson vill att samebyar skriver ett samverkansavtal med jägarorganisationerna.
Han föreslår även att det inrättas ett ”Renmarkens medlingsinstitut”.
Förslagen är en följd av Renmarkskommitténs inriktning att flera samebyar har samma ensamrätt som Girjas att upplåta jakten och fisket.

Renmarkskommitténs ordförande Eric M Runesson är inne på linjen att ge alla samebyar ensamrätt att upplåta jakten och fisket i fjällen. Något som Jägareförbundet är starkt kritiskt till. Jägare befarar att möjligheterna till jakt på statens mark ovan odlingsgränsen i så fall kommer att starkt begränsas.

 

Utredning överväger ge alla samebyar ensamrätt att upplåta jakten i fjällen

Vill ha möte

Den 11 februari fick bland andra jägarorganisationerna via mejl en inbjudan till ett möte med Eric M Runesson och kommitténs sekretariat.

I mötesinbjudan skriver kommitténs huvudsekreterare Lisa Englund Krafft att man vill diskutera en modell där jägarorganisationerna skriver ett samverkansavtal med samebyarna.

Hon påpekar i mejlet, som Svensk Jakt tagit del av via källor, att informationen ska hållas i en snäv krets och att det är ett förslag, en skiss på en modell och ingen färdig produkt.

Förslaget till samverkansavtal bifogades i mejlet, och det är ett detaljerat förslag som även innehåller ett förslag till en ny författning.

 

Rädsla bland fjälljägare – fick egen sittning med renmarkskommittén

Flera följer

Eric M Runesson har, som Svensk Jakt tidigare kunnat avslöja, redan kommit fram till att det mesta pekar på att flera samebyar, enligt en strikt rättslig bedömning, kommer att kunna göra samma anspråk som Girjas, det vill säga hävda ensamrätt att upplåta jakten och fisket på sitt byområde. Jakt- och fiskerätt har redan samebyn, som är en ekonomisk förening, som ägs av renskötselföretag. Det frågan handlar om är om samebyn även äger rätt att bestämma vilka som eventuellt får jaga och fiska inom deras område. Marken tillhör staten, men enligt Girjasdomen, så har samebyn genom urminnes hävd även rätt att bestämma över jakt- och fiskeupplåtelserna på sitt område.

 

Eric M Runesson, regeringens utredare med ansvar för fjälljaktsfrågan. Foto: Lars-Henrik Andersson

Staten överlåter

I dag är det länsstyrelsen som sköter jakt- och fiskeupplåtelserna på statens mark ovan odlingsgränsen.

Många jägare hyser farhågor om att det kommer bli många avlysningar och sämre möjligheter till jakt om samebyar ska få bestämma vilka som eventuellt får jaga på deras områden i fjällen. Det finns även en stor rädsla för att ripjakten i vissa områden kanske helt stoppas.

När Girjas sameby fick ensamrätt att upplåta jakten och fisket (efter domen i Högsta domstolen i januari 2020) så bestämde samebyn att bara norrbottningar ska få lösa jaktkort.

 

Politiker ovetande

Eric M Runesson har ännu inte informerat politikerna om sina planer med ett samverkansavtal mellan jägarorganisationerna och samebyar. Mötet med jägarorganisationerna där även Svenska samernas riksförbund, SSR, väntas delta är tänkt att äga rum den 25 februari.

I förslaget till avtal står följande att läsa:

”I sak kan avtalet innehålla regler för utövandet av jakt. Det kan t.ex. handla om förutsättningar för och fördelning av jakt på dubbelregistrerade områden. Det kan också handla om förutsättningar för jakt med hund och skoterkörning i samband med jakt, liksom om nyttjande av befintlig infrastruktur. Avtalet kan vidare innehålla regler som rör upplåtelse. Det kan t.ex. röra vad som ska vara vägledande vid själva upplåtelserna. Ska lokalbor ges företräde? Ska upplåtelser säljas till ett visst pris eller enligt fastställda prisintervaller, t.ex. beroende på tid på året?”

 

Jägareförbundet varnar när jakten i norr utreds: ”Inte rättssäkert”

Styr mot avtal

Det intressanta i förslaget är att det berör även annan lagstiftning än renskötsellagen: jaktlagen och terrängkörningslagen.
Vidare förslår Runesson följande:
”Det kan dock också handla om regler om avlysning – vad kan föranleda avlysning, ska någon särskild form av underlag presenteras för övriga avtalsparter avseende var renarna befinner sig om avlysningsgrunden är betesro osv? Samverkansavtalet kan enligt skissen innehålla bestämmelser både om jaktutövning och om upplåtelse. Avtalet måste dock inte reglera både delarna, utan kan begränsas till utövningen, och vice versa.”
Runesson föreslår vidare att införa ett ”Renmarkens medlingsinstitut”, som bland annat ska kunna gå in och medla om det uppstår tvister om avtalet.
Som förslaget ser ut nu bygger det på att jägare ska ha en organisationstillhörighet för att omfattas av ett samverkansavtal.

Jägareförbundet: Vår ståndpunkt ligger fast i fjälljaktsfrågan

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev