Jägareförbundet varnar för att all jakt är hotad på statens mark i renskötselområdet, detta efter att rennäringslagen ses över i en statlig utredning.

Jägareförbundet varnar för att all jakt är hotad på statens mark i renskötselområdet, detta efter att rennäringslagen ses över i en statlig utredning. Foto: Kjell-Erik Moseid

Jägareförbundet varnar när jakten i norr utreds: ”Inte rättssäkert”

Just nu utreds rennäringslagstiftningen. Utredningen ska bland annat ange inom vilka områden som samebyar ska ha ensamrätt till jakt och fiske.
Det handlar om cirka 47 procent av Sveriges yta och för Svenska Jägareförbundet är det självklart att jakten på statens marker ska vara öppen för alla boende i Sverige och förbundet kritiserar även beslutet att endast ha samiska intressen i utredningens sakkunniggrupp.

Gun Fahlander.

– Detta är inte minst viktigt nu när de stora industrisatsningar som planeras i norr kommer att kräva inflyttning av ett stort antal människor de närmaste åren. Dessa måste självklart kunna erbjudas en meningsfull fritid där möjlighet till jakt och fiske är en del av en sådan, säger Gun Fahlander, ordförande i Svenska Jägareförbundets Fjällråd, i ett pressmeddelande.

Vem ska få jaga i Norrland – berörda politiker säger nej till samisk ensamrätt

Jägareförbundet anser att utredningen av rennäringslagen börjar i fel ände.

Hans Geibrink.

– Innan man föreslår på vilka områden rättigheter ska överlåtas av svenska staten och enskilda borde det vara en självklarhet att utreda vilka som ska ges dessa rättigheter, säger Hans Geibrink, nationell samordnare för fjällfrågor i Jägareförbundet.

 

Inte rättssäkert

Förbundet menar att utredningen har allt för kort tid på sig och att tidsbristen medför att utredningen riskerar att inte ge ett rättssäkert resultat. Inte minst för att frågor som rör rennäring, jakt och fiske är mycket komplexa, menar förbundet.

All jakt i stora delar av Norrland hotad – Jägareförbundet slår larm

Som direktiven till utredningen är skrivna utestängs stora grupper människor som berörs av frågan, varnar Jägareförbundet.

”Det handlar om cirka 47 procent av Sveriges yta, där både näringar, privatpersoner lever och verkar. Dessa tas ingen hänsyn till”, skriver Jägareförbundet i sitt pressmeddelande.

 

Endast samiska intressen

Kopplat till utredningen finns en så kallad sakkunniggrupp. Denna grupp består av åtta företrädare för olika samiska intressen och två tjänstemän från Näringsdepartementet. Inga andra intressen finns representerade.

S-minister svarar inte på fråga om fjälljaktsutredningen

Birgitta Isaksson.

– Vi anser att det borde vara en självklarhet att även andra berörda näringar och intressen finns företrädda i gruppen. Med nuvarande sammansättning anser vi det inte vara rättssäkert säger Birgitta Isaksson, ledamot i Jägareförbundets Fjällråd.

Jägareförbundet ser med oro på vilka negativa konsekvenser utfallet av utredningen av rennäringslagen skulle kunna leda till för utvecklingen i norra Sverige. Luleå Tekniska Universitet har tillsammans med industriföretagen och projektet T25, kommit fram till att befolkningen i norra Sverige kommer att behöva öka med 25.000 personer inom fem år för att kunna möta industrins behov av arbetskraft. En viktig faktor för att göra det intressant för människor att vilja bo och leva i norr är en meningsfull fritid där bland annat jakt och fiske är exempel på sådan, påminner förbundet.

 

Överväger att flytta

– Många har redan flyttat till fjällnära orter i norr med anledning av den unika jaktmöjligheten som finns i området och vi hör att flera av dem nu på allvar börjat fundera på om det är värt att bo kvar, säger Gun Fahlander i förbundets pressmeddelande.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev