Läs också S-minister svarar inte på fråga om fjälljaktsutredningen