Fortfarande finns det många frågor att besvara angående fjälljaktsutredningen. Foto: Kjell-Erik Moseid

S-minister svarar inte på fråga om fjälljaktsutredningen

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) vill inte svara på frågan om regeringen kommer ta hänsyn till riksdagsbeslutet att låta fler röster komma till tals i fjälljaktsutredningen.

Det är riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson (KD) som frågat näringsminister Ibrahim Baylan när de nya direktiven som riksdagen klubbade i juni kommer införas.

 

Ny renskötsellag

Kjell-Arne Ottosson (KD).

Den 20 maj i år beslutade regeringen om kommittédirektiv för en ny renskötsellagstiftning. Den parlamentariska kommittén som för närvarande bistås av 10 sakkunniga och 26 experter har i uppdrag att föreslå en ny renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen.

I juni beslutade en majoritet i riksdagen att utredningens direktiv ska kompletteras med förslag som tar hänsyn till samers rätt men också beaktar lokalbefolkningens och övriga svenskars tradition, intresse och behov av att jaga och fiska på det sätt som skett under lång tid.

Minister ställs mot väggen om Girjasutredningen

”Svåra avvägningar”

Så här svarar Baylan på frågan om regeringen kommer följa riksdagens beslut att bredda direktiven:

Ibrahim Baylan (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

”Jag är medveten om att det är komplexa frågor med svåra avvägningar och att kommitténs förslag får stor betydelse för många människor. Regeringens beslut föregicks därför av omfattande och bred förankringsprocess. Tillkännagivandet bereds inom Regeringskansliet. Jag kan inte föregripa den beredningen.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev