Läs också Minister ställs mot väggen om Girjasutredningen