Lisa Pekkari, ordförande för Jägareförbundet Kiruna, riktar kraftig kritik mot regeringens utredningsdirektiv i fjälljaktsfrågan. Hon menar att regeringen bara tar sin utgångspunkt i de samiska intressena och struntar i den övriga befolkningen i fjällkommunerna. Foto: Privat och Michael Erhardsson/Mostphotos

Hård jägarkritik mot regeringens utredningsdirektiv

Jägare i Norrbotten riktar nu skarp kritik mot regeringens direktiv till snabbutredningen av Girjasdomens följder. Lisa Pekkari, ordförande för Jägareförbundet Kiruna, är mycket besviken och tycker att regeringen bara ser till de samiska intressena och struntar i den övriga befolkningen.

Som Svensk Jakt skrev om i torsdags har regeringen nu beslutat om direktiven till den kommitté som ska utreda rennäringslagen.

Kommittén ska vara klar med sitt arbete senast 20 maj 2025, men regeringen vill snabbutreda följderna av Girjasdomen och samernas jakträtt.

”Det är angeläget att prioritera frågorna om upplåtelsereglerna efter Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen. De bestämmelser som handlar om samebyars ensamrätt i förhållande till staten att upplåta jakt och fiske ska därför behandlas skyndsamt i ett delbetänkande. Delbetänkandet ska redovisas senast den 21 november 2022”, heter det i ett pressmeddelande från regeringen.

Regeringen vill snabbutreda följderna av Girjasdomen

Oro på Facebook

Direktiven möts nu av skarp kritik från jägare och boende i norr. En av de som är besviken och oroad är Lisa Pekkari, som bor i Parakka i Kiruna kommun och som är ordförande i Jägareförbundet Kiruna. I ett inlägg på Facebook skriver hon att hon överväger att lämna Norrbotten, och kanske till och med Sverige.

Så här skriver hon:

”Direktivet för den kommande utredningen av rennäringslagstiftningen lämnar mycket att önska, som så mycket annat gällande Sveriges nuvarande regering. Jag har alltid sagt att jag aldrig ångrat att jag flyttat norrut. Min pappas sida av släkten är från Tornedalen, Norge och Finland och jag har känt mig stolt som har fått upptäcka och ta del av den kultur som genomsyrar den norra delen av Sverige, min och flera andras släktens historia som levt sida vid sida sen århundraden tillbaka här i norr innan Sveriges landsgränser tog form på en karta.

Men vet ni vad, för första gången gror en tanke på att flytta. Dra härifrån. Ja, till och med lämna Sverige. För på riktigt, vem orkar bo kvar här när resten av befolkningen inte tas med i ekvationen? Vi finns inte. Vi är inte likvärdiga.”

Lisa Pekkari fortsätter:

”Vår historia är lika lång häruppe men den räknas inte, den är bortglömd, raderad eller så vill man inte se den alls. Ersatt med annat. Sverige pratar om allas lika värde, om att behandla alla rättvist för så fungerar en demokrati. Det Sverige finns snart inte kvar och jag är på riktigt orolig över framtiden.”

 

”Dra härifrån. Ja, till och med lämna Sverige. För på riktigt, vem orkar bo kvar här när resten av befolkningen inte tas med i ekvationen? Vi finns inte. Vi är inte likvärdiga.”

 

Verkar inte finnas

Lisa Pekkari utvecklar sina tankar till Svensk Jakt:

­– Det här inlägget och mycket annat av den kritik som vi riktar mot regeringen handlar inte om att skapa motsättningar. Eventuella motsättningar skapas av staten och regeringen. Ingen av oss vill ha bort rennäringen. Vi är inte emot den på något sätt. Det jag och fler med mig vänder oss emot är att vi inte behandlas rättvist, vi som bor och verkar här i i norr. Det är ändå 2021, alla borde inkluderas i den utredning som nu ska göras. Men vi nämns inte. Vi verkar inte finnas. Ett utelämnande som känns mycket orättvist.

 

Enligt Lisa Pekkari. ordförande i Jägareförbundet Kiruna, bör alla som bor och verkar i norra Sverige inkluderas i den utredning om rennäringslagen som nu ska göras. Foto: Privat

Omvänd rasism

Lisa Pekkari menar att det är svårt att nå ut i debatten eftersom hon anser den många gånger landar i att du riskerar bli kallad rasist om du kritiserar frågor som rör renskötsel och samernas rättigheter.

– Det är ett fult spel som pågår. Vi har mycket gemensamt med samerna och renskötseln och vi vill gärna diskutera lösningar för samförstånd, men det blir svårt när regeringen splittrar, säger Lisa Pekkari som nu uppmanar jägare och boende i norr att uppvakta politiker.

– Kanske måste vi bli mer kontinentala och demonstrera och göra som i Frankrike, med traktorkorteger utanför riksdagshuset. Vi kan inte ha ett system där du får exklusiva rättigheter baserat på ditt ursprung. Det här blir en form av omvänd rasism, säger Lisa Pekkari.

 

Överväger flytt

Ett annat hårt slag mot de boende i fjällkommunerna är regeringens beslut om kortad vinterjakt på ripa samt regeringens skogsutredning som föreslår ett omfattande skydd av fjällnära skog.

– Besvikelsen är så stor att den första reaktionen var att ge upp, ta familjen och flytta. Ser jag till hur direktivet är upplagt och samtidigt läser förslaget till den nya skogsutredningen där staten vill kunna tvångsinlösa min skog också, ja då har vi inget kvar, säger Lisa Pekkari och fortsätter:

– När det gäller jakttidsbeslutet för ripjakten mejlade vi från kretsen i Kiruna en skrivelse till bland annat riksdagsledamöterna från Norrbotten. Av dessa har enbart Moderaterna och Centerpartiet svarat. Det känns som att ledande politiker inte ser eller prioriterar oss övriga. Att de inte bemödar sig med att svara i en, för oss, så viktig fråga spär på känslan att vi inte är viktiga, inte ens för våra lokala politiker, säger Lisa Pekkari.

 

Kort tid

Birgitta Isaksson.

Birgitta Isaksson, ordförande för Jägareförbundet Norrbotten:

– Det som känns oroande är den korta utredningstiden, bara lite drygt ett år för att utreda följderna av Girjasdomen. Ett år är för kort tid för ett grundligt arbete och ett resultat som olika intressen kan leva med. Resultatet av utredningen kommer påverka generationer framåt. Tiden måste förlängas.

Birgitta Isaksson saknar också ett helhetsgrepp om rättigheter för rennäring, övriga intressen och ortsbefolkning. Av utredningsdirektiven att döma känns det som ett beställningsjobb, menar hon. Det positiva är dock att det är en parlamentarisk kommitté som kommer leda utredningen.

 

Inga kompromisser

Gun Fahlander, ordförande i Svenska Jägareförbundets fjällråd, kommenterar utredningsdirektiven på Jägareförbundets hemsida:

Gun Fahlander.

– Vi har redan vid en initial analys uppmärksammat många konstiga saker i direktivet. Redan i rubriken så klargörs regeringens intention: ”Det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske.” Det finns ingenting i direktivet som talar om andra intressen eller om att hitta kompromisser så att samer och andra intressen kan existera sida vid sida. Direktivet är skrivet till fördel för samernas intressen. Detta är mycket oroväckande om målet är en modern lagstiftning som står upp för alla människors lika värde och ett jämlikt samhälle.

 

Positiva samer

Svenska samernas riksförbund, SSR, ser positivt på den kommande utredningen:

– SSR:s fokus är att samebyarnas rättigheter respekteras i det kommande utredningsarbetet och en förutsättning för utredningens legitimitet är då att renskötselns främsta företrädare inkluderas i arbetet. Det är positivt att man från regeringen har lyssnat på detta och nu gör plats för SSR i kommittén, säger Åsa Larsson Blind, förbundsordförande för SSR, i ett uttalande på SSR:s hemsida.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev