Regerigen, med landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), har beslutat att frågan om samernas jakträtt ska snabbutredas. Foto: Lars-Henrik Andersson & Martin Källberg

Regeringen vill snabbutreda följderna av Girjasdomen

Regeringen vill nu snabbutreda samernas jakträtt. Redan i november 2022 ska ett delbetänkande redovisas.

Regeringen ska via en parlamentarisk kommitté utreda en ny renskötsellagstiftning.

Enligt regeringen kommer arbetet ”att ske med en bred och stor samisk delaktighet och närvaro”.

– Jag är väldigt glad för att vi nu har nått så här långt i processen. Kommitténs förslag får stor betydelse för många människor och vi har gjort vad vi kan för att ge den så goda förutsättningar som möjligt för att kunna föreslå en ändamålsenlig lagstiftning, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i ett pressmeddelande.

Utredningen klar 2025 – jakten 2022

Kommittén ska vara klar med sitt arbete senast 20 maj 2025, men regeringen vill nu snabbutreda följderna av Girjasdomen och samernas jakträtt.

”Det är angeläget att prioritera frågorna om upplåtelsereglerna efter Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen. De bestämmelser som handlar om samebyars ensamrätt i förhållande till staten att upplåta jakt och fiske ska därför behandlas skyndsamt i ett delbetänkande. Delbetänkandet ska redovisas senast den 21 november 2022”, heter det i ett pressmeddelande.

Ensamrätten – småvilt eller allt vilt?

Vidare skriver regeringen på sin hemsida att det i uppdraget även ingår att föreslå de ändringar i annan författning som kan krävas av hänsyn till renskötselrätten. ”De förslag som lämnas ska vara förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser.”

Kommittén ska därför utreda ”inom vilka delar av statligt ägd mark dels inom året-runt-markerna, dels ovanför den så kallade lappmarksgränsen när renskötsel är tillåten där, som samebyar i förhållande till staten genom urminnes hävd har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske”.

Kommittén ska också ta ställning till om ensamrätten till upplåtelser av jakt enbart gäller småviltsjakt eller om den gäller allt vilt.

Samer utanför samebyar

Vidare ska man analysera om en rätt till jakt och fiske även tillkommer de samer som inte är medlemmar i samebyar, och vid behov föreslå författningsreglering eller andra åtgärder för att säkerställa den rätten.

I kommitténs uppdrag ingår inte att överväga eller lämna förslag till ändringar i grundlag, uppger regeringen.

Kommittédirektiv

Kommittédirektivet finns att ta del av här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev