Läs också Rädsla bland fjälljägare – fick egen sittning med renmarkskommittén