Läs också Utredning överväger ge alla samebyar ensamrätt att upplåta jakten i fjällen