Svenska Jägareförbundet har tillsammans med LRF och Sportfiskarna gjort en hemställan till regeringen om Renmarkskommitténs direktiv. Foto: Lars-Henrik Andersson

Stora organisationer kräver ändringar i direktiven om fjälljakten

Svenska Jägareförbundet, LRF och Sportfiskarna gör nu gemensam sak och kräver att regeringen gör ändringar i direktivet till Renmarkskommittén. Organisationerna vill också se en översyn av hela direktivet.

Den 21 november ska ett lagförslag behandlas av sakkunniga och parlamentariker om vem som ska ha rätten att upplåta jakt och fiske på marker som står under statens direkta disposition ovan lappmarksgränsen i Norrbotten och Västerbotten, på renbetesfjällen i Jämtland samt inom delar av Dalarna.

”Ingripande och styrande”

”Lagförslaget ska ha karaktären av en tillfällig lagstiftning i avvaktan på utredningens slutbetänkande. En sådan tillfällig lagstiftning kommer emellertid att bli mycket ingripande och dessutom styrande för det fortsatta utredningsarbetet. Den riskerar att låsa och allvarligt försvåra utredningsarbetet. Detta är särskilt allvarligt eftersom förslaget enligt vår mening baseras på ett bristfälligt och ofullständigt utredningsmaterial”, skriver Jägareförbundet, LRF och Sportfiskarna i en hemställan till Näringsdepartementet.

Fjällrådet

Gun Fahlander.

– Vi tycker att det är klokt om man beslutar att ändra direktivet och inleder en översyn. Vi tycker också att det är väldigt bra att vi har med oss både Sportfiskarna och LRF, som har samma syn som oss på det här. Det blir starkt, säger Gun Fahlander, ordförande i Svenska Jägareförbundets fjällråd.

Anmärkningsvärt

Organisationerna anser det vara anmärkningsvärt att lagförslaget upprättas och presenteras innan bland annat nedanstående punkter har tagits hänsyn till eller utretts:

• Riksdagens uttalande om att hänsyn ska tas till andra gruppers rättigheter och behov.

• Nödvändiga nyckeltal har ej presenterats.

• Konsekvensanalys har ej presenterats.

• De folkrättsliga frågeställningarna är bristfälligt utredda.

• Sametingets uppdrag gällande samebyarnas organisation är inte slutfört.

• Förhållandet i våra grannländer gällande dessa frågor är inte utrett.

• Den pågående rättsliga processen mellan Staten och Talma sameby kan få konsekvenser för utredningens pågående arbete och för den historiebeskrivning som utredningen presenterat.

Definition

Organisationerna anser också att det är av största vikt att ”utredningen snarast definierar vad som avses med ´det samiska folket´, vars rättigheter utredningen är satt att utreda”.

 

Finns det något som ni ser som allvarligare, inför att hemställan gjordes?

– Det är helheten i allt vi samlat in och skrivit i hemställan. Vi har även tidigare känt att man varit lite fel ute i sina bedömningar. Det här är en samling över hur vi tycker att man ska hantera det här, just nu, säger Gun Fahlander och fortsätter:

– Egentligen var droppen när vår expert fick klart för sig att man redan nu håller på att ta fram ett lagförslag, när man har så mycket ogjort.

 

Har ni något förtroende för Renmarkskommittén?

– Man måste se över det här, sen får vi se var förtroendet hamnar någonstans. Det här behöver tas tag i, definitivt sett från vår sida.

 

Vad förväntar ni er av hemställan?

– Vi förväntar oss att vi får svar, att man lyssnar på våra tre stora organisationer och gör åtgärder i den riktning som vi pekat ut, säger Gun Fahlander.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev