Eric M Runesson, till vardags justitieråd i Högsta domstolen, ordförande i Renmarkskommittén. Foto: Lars-Henrik Andersson

Fjälljaktsutredaren: ”Vi kommer inte hitta den perfekta lösningen”

Premium

Eric M Runesson, ordförande i Renmarkskommittén, besökte nyligen Arjeplog och Arvidsjaur i Norrbotten.
I en intervju med Svensk Jakt säger han att kritik, som kan ha goda skäl för sig, lär komma att riktas mot kommitténs delbetänkande. Han väntar sig kritik från åtminstone något håll, oavsett vad som föreslås.

Renmarkskommittén ska bland annat utreda inom vilka delar av statligt ägd mark som samebyar har ensamrätt i förhållande till staten att upplåta småviltsjakt och fiske. Slutsatserna ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 augusti 2023.

Kommittén ska även lämna ett förslag till en ny renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen. Uppdraget ska slutredovisas senast den 20 maj 2025.

Eric M Runesson, till vardags justitieråd i Högsta domstolen, är sedan ett år tillbaka ordförande i Renmarkskommittén. Han reser nu runt för att lyssna till vad de olika berörda grupperna har att säga. Däribland jägare.

Norrbottens kommuner: Säkra allmänhetens tillgång till jakt och fiske på statens mark

Beakta andra intressen

Nyligen besökte han Arjeplog och Arvidsjaur. Eric M Runesson menar att rundresan ligger i linje med tilläggsdirektivet som kommittén fick av regeringen på försommaren, nämligen att ta hänsyn, förutom till samernas rättigheter, även till den övriga lokalbefolkningens, tornedalingar, och övriga invånares kultur, traditioner, intressen och behov av att kunna jaga och fiska. 

Dessutom ska kommittén ta hänsyn till skogsbruk och turism.

– Kommitténs nya tilläggsdirektiv stryker under något som vi i kommittén haft under radarn hela tiden, nämligen att vi även ska beakta andra intressen än de samiska. Vi ska lyssna till de som är berörda av de här frågorna. Det är det lokala perspektivet vi vill fånga.

 

Varierar stort

Eric M Runesson konstaterar att de lokala förutsättningarna för jakten och fisket varierar stort i det geografiska område som berörs av kommitténs utredning.

– Det lokala perspektivet och de synpunkter vi får med oss för vi vidare till politikerna, vilket fördjupar deras förståelse.

Eric M Runesson menar att jakttryck och efterfrågan på jakt kan variera i olika delar av län, kommun och sameby.

Jägareförbundet gör tummen ner för lokalt förvaltningsprojekt

Lokal dimension

Under besöket i Arjeplog fick Runesson ta del av Rádestitprojektet, som handlar om att försöka hitta en lokal lösning på frågan om förvaltningen av småviltsjakten.

– Projektet har ännu inte några färdiga lösningar utan är nu mer av ett diskussionsforum. Oavsett vem som bestämmer över upplåtelserna så finns det en lokal dimension på förvaltningsfrågorna, likväl som det finns en regional och nationell dimension, säger Eric M Runesson, som berättar att han nu funderar över vad i förvaltningen som bör vara lokalt förankrat – och vad som måste vara nationellt förankrat.

– Jag tänker närmast på den allmänna policyn om en uthållig förvaltning av våra naturresurser.

 

Vad har ditt budskap varit till de lokala jägarna?

– Att vi lyssnar och lär och att vi har stora öron och att vi försöker förstå, säger Eric M Runesson.

 

Talma sameby har nu stämt staten och hävdar samma rätt som Girjas. Hur påverkar det arbetet i kommittén?

– Utredningen och kommittén måste ju förhålla sig till det på så sätt att ingenting vi gör eller säger kan uppfattas som en inblandning i en rättstillämpningsprocess. Det gäller i allt vi säger, gör och skriver. Det gäller att hålla ett respektfullt avstånd så det inte blir en otillbörlig inblandning i den processen.

 

Kan det bli så att ni måste pausa utredningen under rättsprocessen?

– Det måste vi försöka undvika. 

 

Vad händer om det kommer andra parter och hävdar att de också har urminnes hävd och rätt att upplåta jakten?

– Det är samma sak där, innan det här har sekretariatet gjort en rättslig bedömning över hela området och den ligger fast och är ingen inblandning i pågående rättsprocesser, men nu får vi bedriva arbetet med respekt med att det pågår en rättslig prövning, säger Eric M Runesson, som menar att det inte är ovanligt att det pågår rättsliga processer under pågående utredningsarbete.

 

Vilka är dina slutsatser hittills som ordförande i Renmarkskommittén?

– Att vi ska fixa det här på ett bra sätt. Men vad vi än gör från utredningens sida, och vad sedan politikerna väljer att göra, kommer att mötas av kritik, så är det. Vi kommer inte hitta en perfekt lösning som alla kommer att älska. Den kritik som kommer har goda skäl för sig, så pass krångligt är det här.

Sameby säljer exklusiva jaktpaket på statens mark

”Brukar inte bli bra”

Eric M Runesson tycker att politikerna har respekt för frågornas komplexitet.

– Politikerna måste få tid att landa i det. Jag har förståelse för att en del partier i valrörelsen vill gå ut med vilken policy eller inställning man har i frågan. Det får man ha förståelse och respekt för i valrörelsen, säger Eric M Runesson, som dock i en intervju med Sameradion svarar följande på frågan vad han tycker om att fjälljakten blivit en valfråga:

– Det tycker jag är synd för det lockar till att man går på lösningar lite för tidigt. Det är svårt gå från en suddig och kanske oriktig problemformulering rakt på lösningar, det brukar inte bli bra. 

 

Saklig önskelista

Han efterlyser också hjälp från de som är berörda av frågan att komma med sakliga evidensbaserade synpunkter.

  En saklig önskelista. Allt ska så småningom vägas ihop i en politisk helhetsbedömning, säger Eric M Runesson, som hellre ser att önskemål snarare än krav förs fram.

– Skulle man kommunicera på det sättet skulle alla vara hjälpta.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev