Under torsdagskvällen hölls ett jägarmöte i Arjeplog om det lokala samverkansprojektet vad gäller en eventuell ny modell för upplåtelser av småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen. Jägareförbundet tror dock inte på någon ”Arjeplogsmodell” med lokal förvaltning av småviltsjakten. Foto: Lars-Henrik Andersson

Jägareförbundet gör tummen ner för lokalt förvaltningsprojekt

Premium

Parallellt med utredningen om framtiden för fjälljakten pågår ett projekt om lokal förvaltning av småviltsjakten i Arjeplog. Ett projekt som initierats av samebyar och som drivs av Silvermuséet men som får tummen ner av Jägareförbundet.

Rádestit (som betyder att rådgöra på pitesamiska) är namnet på ett lokalt projekt initierat av fem samebyar i Arjeplogsområdet. Projektägare är Silvermuséet.

 

Region Norrbotten delar ut skattepengar för att utreda fjälljakten

Jägare deltog

I går kväll hölls en jägarträff i Arjeplog där Malin Brännström, museichef och juridisk rådgivare samt Ingela Edholm Forsberg, projektledare, fanns på plats för att berätta om projektet. Ett trettiotal jägare hade sökt sig till mötet.

– Det övergripande målet och syftet med Rádestitprojektet är en hållbar lokal förvaltning av småviltsjakt och fiske i Arjeplogsfjällen, berättar Malin Brännström som har ett förflutet som förbundsjurist vid Svenska samernas riksförbund, SSR, och som även var med och förberedde Girjas stämning mot staten.

 

Riksdagspolitiker ifrågasätter lokalt projekt om fjälljakten

Samrådslösning

Målet med Rádestit är att det vid projekttidens slut, i maj 2023, har tagits fram förslag på en möjlig framtida organisation för upplåtelser av småviltsjakt och fiske ovan odlingsgränsen i Arjeplogs kommun.

– Jakt och fiske är viktigt för oss som bor i Arjeplog och vi vill att alla ska ha mer inflytande. Det handlar om ett annat perspektiv på frågan, ett underifrånperspektiv där de som berörs är delaktiga, säger Malin Brännström. Projektet bygger på att vi anser att jakt och fiske inte bara är ett friluftsintresse utan en del av livet för de som bor här.

Vidare berättar Malin Brännström att de i nuläget inte vill blanda in Renmarksutredningen i projektet.

 

Kan kopplas samman

Men i slutet av månaden kommer dock på eget initiativ Renmarkskommittens ordförande Eric M Runesson till Arjeplog för att på plats få del av projektet. Han ska även besöka Arvidsjaur och där träffa både jägare och samebyar.

Som Svensk Jakt tidigare kunnat avslöja har Runesson haft en vilja att få jägarorganisationer och samebyar att komma överens om ett samverkansavtal.

– Projektet utgår från att lokala lösningar är mer hållbara, säger Ingela Edholm Forsberg.

 

Fjälljaktsutredare vill se avtal mellan jägarorganisationer och samebyar

 

Egen modell

Efter halva projektets tid finns nu en plattform för en lokal modell.

Malin Brännström inflikar att projektet inte fokuserar på vem som har rättigheter till upplåtelserna av jakten.

– Det här är en lokal process och jag tror det här går att lösa, säger hon.

– Vi är steget före och siktar på att hitta en ”Arjeplogsmodell”, säger Ingela Edholm Forsberg.

I styrgruppen för projektet sitter representanter från bland annat Jägareförbundet Arjeplog.

– Vi sitter med för att lyssna och bevaka våra intressen, men vi kommer kliva av om projektet kommer att gå in på rättighetsfrågorna. Vi tycker projektet kommer lite olyckligt eftersom man först borde invänta Renmarksutredningens delbetänkande och vem som har rätt att upplåta jakten på statens mark ovan odlingsgränsen. Sedan tycker jag det är synd att man inte pratar om vad vi är oense om, säger Elisabeth Lestander, ordförande i Jägareförbundet Arjeplog som inte längre sitter med i styrgruppen.

 

Malin Brännström, chef för Silvermuséet och Ingela Edholm Forsberg, projektledare, berättar att Rádestitprojektet ska utmynna i ett förslag till en organisation för upplåtelser av småviltsjakt ovan odlingsgränsen i Arjeplogs kommun. Foto: Lars-Henrik Andersson

Staten ska förvalta

Inte heller Jägareförbundet på läns- eller riksnivå tycker Rádestitprojektet är någon bra lösning i nuläget.

– Vår ståndpunkt är tydlig: Jakt- och fiskerätten ska vara knuten till markägandet, även där svenska staten är markägare. Staten i egenskap av markägare ska även förvalta jakt- och fiskerätten. Småviltsjakt och fiske på statens marker ovan odlingsgränsen ska i första hand upplåtas till jägare och fiskare bosatta i Sverige, säger Daniel Widman, ordförande för Jägareförbundet Norrbotten.

Han fortsätter:

– Svenska staten, likt i våra grannländer, kan bäst förvalta rättigheter på statens mark.

Förbundsstyrelsen har tydligt klargjort att olika förhandlade lösningar på olika områden inte är en hållbar framkomlig väg för hantering av jakt och fiske på statens mark.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev