Malin Brännström, tidigare verksam vid Svenska Samernas riksförbund, SSR, numera chef för Silvermuseet i Arjeplog, berättar att Girjasdomen ligger till grund för att samebyar i Arjeplog nu vill utreda ett lokalt förvaltningssystem. Foto: Emma-Sofia Olsson och Lars-Henrik Andersson

Region Norrbotten delar ut skattepengar för att utreda fjälljakten

Premium

Regeringen ska utreda rennäringslagen som en konsekvens av Girjasdomen. Region Norrbotten och länsstyrelsen satsar dock pengar redan nu på en utredning av lokal förvaltning av småviltjakten. Utredningen ska bland annat titta på den hårt kritiserade Tåssåsenmodellen.
På Silvermuseet i Arjeplog, som ska leda utredningen, säger chefen att man inte kan vänta på att de politiska processerna ska mala.

Girjasdomen gav Girjas sameby ensamrätt att förvalta jakten och fisket inom samebyns område. Flera samebyar har krävt samma rätt. Därför ska nu regeringen utreda rennäringslagen, en lag som tillkom 1971.

Nu ska rennäringslagen utredas

Men innan ens utredningen är tillsatt och fått sina direktiv satsar både länsstyrelsen i Norrbotten och Region Norrbotten skattepengar på en annan utredning, i form av ett pilotprojekt i Arjeplog.

Syftet med projektet är att utreda förutsättningarna för en lokal förvaltning av småviltsjakt och fiske väster om odlingsgränsen inom Arjeplogs kommun. Dessutom ska utredningen föreslå hur en organisation skulle kunna utformas som kan hantera upplåtelserna i framtiden.

”Avsikten är att genom lokal samverkan uppnå lösningar som leder till fördelar för flera inblandade aktörer, vilket leder till ett bättre samarbete.”

Vidare står att läsa i projektplanen:

”Då de historiska och rättsliga förutsättningarna inom Girjas sameby liknar förhållandena inom Arjeplogs kommun ovan odlingsgränsen skulle utfallet med stor sannolikhet bli detsamma vid en liknande domstolsprövning i detta område.”

Regeringen förbereder utredning av samerättsliga frågor

Initiativet till projektet kommer från fem samebyar i Arjeplog och projektet drivs av Silvermuseets forskningsinstitut i Arjeplog. En projektledare anställs i maj då arbetet drar igång.

– Vi som bor här är de som bäst känner till markerna och vet var man kan röra sig under olika perioder av året utan att störa varandra, säger Anders-Erling Fjällås, ordförande i Semisjaur Njargs sameby, i ett pressmeddelande.

 

”Lokala förvaltningslösningar”

– Vi vill arbeta för lokala förvaltningslösningar och tycker att samebyarnas initiativ är mycket bra, säger museichef Malin Brännström och fortsätter:

– Forskning visar att vi på ett lokalt plan fattar hållbarare beslut om hur marken och naturresurserna ska användas. Vi tror att den kompetens som finns på museet och den kunskap vi har om förhållandena i Arjeplog kan bidra till att hitta just hållbara långsiktiga förvaltningslösningar.

 

Miljonbidrag från Region Norrbotten

Projektet har i stort sett finansieringen klar. Det handlar om totalt 2,4 miljoner kronor under två års tid. Länsstyrelsen går in med totalt 400.000 kronor i bygdemedel och Region Norrbotten med nära 1,2 miljoner kronor.

Därutöver kommer stöd från Sametinget med 400.000 kronor och lika mycket från Samefonden, där är dock inte beslutet fattat ännu, enligt Malin Brännström. Samefondens medel förvaltas av Kammarkollegiet. Fonden fylls på med medel från bland annat de intrångsersättningar som tas ut vid mark-, jakt- och fiskeupplåtelser som sker genom länsstyrelserna.

 

Läs även

• Samtliga artiklar om Girjasmålet

 

Enligt Malin Brännström, som tidigare jobbat som förbundsjurist vid Svenska Samernas riksförbund som var med om att förbereda Girjasmålet, är det Girjasdomen som ligger till grund för projektet, och ska ses som ett sätt att komma vidare i processen.

– I Arjeplog finns en lång erfarenhet av att diskutera lokala frågor. Under 20 års tid har man i Arjeplog jobbat väldigt medvetet med olika dialogprocesser, och nu vill samebyarna fortsätta med det i det här projektet för att se om man tillsammans kan hitta lösningar för framtiden i stället för att positionera sig mot varandra.

 

”Länsstyrelsen tycker det är bra att det tas initiativ och att man börjar tänka nytt.”
– Malin Brännström

 

Malin Brännström berättar att projektet ska ha en styrgrupp med jägare, fiskare och företagare.

– Styrgruppen ska lägga upp arbetet och hur man ska gå till väga. Det ska vara en inkluderande process, alla berörda ska ha möjlighet lämna synpunkter.

 

Administreras av länsstyrelsen

I dag administreras jakt- och fiskeupplåtelserna på statens mark ovan odlingsgränsen av länsstyrelsen, förutom Girjas område.

– Vi har haft en dialog med länsstyrelsen om det här projektet. Utgångspunkten är att det ska leda till något nytt, men vad det är går inte att säga i dag. Länsstyrelsen tycker det är bra att det tas initiativ och att man börjar tänka nytt, säger Malin Brännström, som anser att tanken med projektet är att det ska utmynna i förslag till en förvaltningsmodell.

– Vi kommer att titta på andra länder, jobba brett och tänka nytt, tillägger hon.

 

Parallellt ska regeringen utreda rennäringslagen, vad kommer den utredningen betyda för projektet?

– Vi tror att man inte kan sitta och vänta på att de politiska processerna maler det här. Det behövs nytänkande och inspel till den utredningen, vi ser det inte som något motsatsförhållande.

En av de saker som projektet ska titta på är den så kallade Tåssåsenmodellen. Det framgår av den projektplan som Region Norrbotten sagt ja till genom att bevilja totalt nära 1,2 miljoner kronor.

 

Vill inte kommentera

Elisabet Lestander, ordförande för Jägareförbundet Arjeplog, säger att hon vill avvakta med att kommentera projektet till dess hon har fått mer information.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev