Kraftiga inskränkningar i småviltjakten i Girjas sameby

Foto: Kjell-Erik Moseid

Det blir ingen jaktkortförsäljning till rippremiären den 25 augusti inom Girjas sameby i Norrbotten. Det står nu klart efter att samebyn valt att inte sälja några jaktkort innan september månad.

Nu ska rennäringslagen utredas

Regeringen vill se över rennäringslagen, som en konsekvens av Högsta domstolens uppmärksammade dom i Girjasmålet tidigare i år, rapporterar TT.

Tornedalingar vill jämställas med samer

Svenska Tornedalingars Riksförbund kräver i ett brev till regeringen att en utredning av rennäringslagen även ska inkludera tornedalingar, kväner och lantalaiset.
– Allt annat vore absurt, skriver riksförbundet.

Sameby hänvisar till Girjas-domen i brev till regeringen

Talma sameby går vidare till regeringen och begär att staten ska sluta upplåta jakt- och fiskerätten inom samebyns område.
Talma sameby hänvisar till Girjasmålet i Högsta domstolen.

Fick rätt i HD – får ändå inte jaga på sin mark

Girjas sameby fick i början på året sina ­jakträttig­het­er fastlagda i Högsta domstolen, HD. Det fick Uno Magnusson i Flötningen i norra Dalarna också. Det var för mer än 30 år sedan, men det har han inte haft någon hjälp av.

”Staten stal rubbet”

Det område Uno Magnusson och hans syskon tvist­ar med staten om tillhörde från början Danmark och låg inom Trondheims län i Norge. Efter freden i Roskilde 1658 övergick området till Sverige. Vid den här tiden fanns inte orterna Särna och Idre. Den mark det är frågan om del­ad­es i stället upp mellan huvudgård­ar­na från den danska tiden med ”rå och rör” uppmärkta i skog och mark.

Avvisar Talma samebys krav att sluta upplåta jakten och fisket

Talma sameby i Kiruna krävde nyligen att länsstyrelsen i Norrbotten slutar upplåta jakten och fisket inom samebyns område. Länsstyrelsen har nu beslutat avvisa samebyns begäran.

Jägareförbundet förutsätter att länsstyrelsen fortsätter sälja jakt- och fiskekort

Talma sameby vill sköta jakt- och fiskeupplåtelserna och flaggar för rättslig prövning om inte länsstyrelsen går samebyn till mötes. Länsstyrelsen kommer få svårt att gå samebyn till mötes utan klartecken från regeringen och staten, tror både Jägareförbundet och Svenska samernas riksförbund, SSR.

Talma sameby kräver att länsstyrelsen stoppar jakten och fisket

I kölvattnet av Girjasdomen i Högsta domstolen begär nu Talma sameby i Kiruna att länsstyrelsen i Norrbotten slutar upplåta jakten och fisket inom samebyns område.

Anmäler Girjas sameby till DO

Jägaren och fiskaren Carl Orrling från Nyköping har anmält Girjas sameby till diskrimineringsombudsmannen, DO.
Detta eftersom samebyn bara upplåter jakt och fiske till boende i Norrbotten.

Regeringen förbereder utredning av samerättsliga frågor

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) delar Justitiekanslerns, JK, uppfattning att tvisten mellan staten och Girjas sameby inte borde ha avgjorts i en rad domstolsprocesser. Nu förbereds en utredning vad gäller de samerättsliga frågorna.

Kommerskollegium: Problem att sälja jaktkort till ortsbor

Girjas sameby vill upplåta jakt- och fiskerätten på sitt område i fjällen enbart till jägare och fiskare bosatta i Norrbotten. Enligt Kommerskollegium är det problematiskt att göra så ur ett EU-rättsligt perspektiv. Samebyn är starkt kritisk till kollegiets olika utspel.

Fjälljakten: Tillbaks till gå efter decennier av strider

Med stöd av urminnes hävd har Girjas sameby exklusiv rätt till jakt och fiske inom sitt område. Det har Högsta domstolen lagt fast.
Rättsutslaget väntas få prejudicerande betydelse även för andra fjällsamebyar. I så fall kan det innebära slutpunkten för nuvarande upplåtelsepolicy som tillämpats sedan 1993, då den så kallade fjälljaktreformen sjösattes.

”Samerna är inte Skandinaviens urfolk”

Att renskötande samer ska ha exklusiv rätt till jakt och fiske på statens marker i fjällen håller inte. Samerna var inte först i Skandinavien.

Girjas försäljning av jaktkort till lokala jägare kan strida mot EU-rätten

Girjas sameby har efter domen i Högsta domstolen uttalat att försäljning av jakt- och fiskekort ska ske till lokalbefolkningen.
Något som Kommerskollegium nu har synpunkter på.

Girjas: De som löst jaktkort får jaga vidare

Matti Berg, ordförande för Girjas sameby, säger nu att de jägare som löst kommun- och länskort får fortsätta jaga säsongen ut.

Girjas: Jägareförbundet vill ha dialog och samarbete

Det råder stor oro i jägarleden i norr över Girjasdomen.
Jägareförbundet förordar nu dialog och samarbete med samebyn, politiker och myndigheter.
Jägareförbundet anser även att länsstyrelsernas upplåtelser av jakt i alla andra områden kan fortgå som idag.

Samebyn och länsstyrelsen söker gemensam lösning

Girjas sameby söker nu en lösning för dem som löst kommunkort och länskort av länsstyrelsen, så att de kan nyttja jakttillstånden tills de löper ut den 30 juni 2020. Länsstyrelsen lovar bistå samebyn.

”Statens stora miss i Girjasmålet”

Håkan Jonsson är partiledare för Jakt- och fiskesamerna. Han är inte nöjd med Girjasdomen och att en yrkesgrupp nu får ensamrätten till jakt- och fiskeupplåtelserna.
Han tror att det endast blir jägare med tjocka plånböcker som kommer få jaga på samebyns område.

Girjas saknar plan för försäljning av jaktkort

UPPDATERAD TEXT Länsstyrelsen i Norrbotten stoppade igår försäljningen av jaktkort inom Girjas sameby.
Samebyn har i dagsläget ingen organisation att sköta detta.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram