Norrbottens kommuner menar att det är viktigt för länets attraktionskraft att allmänheten kan fortsätta jaga på statens mark i fjällen i framtiden. Foto: Lars-Henrik Andersson

Norrbottens kommuner: Säkra allmänhetens tillgång till jakt och fiske på statens mark

Premium

Att korrigera historiska oförrätter mot det samiska folket kan bli kontraproduktivt. Det varnar nu Norrbottens kommuner för i ett uttalande med anledning av utredningen av jakten och fisket på statens mark ovan odlingsgränsen. Kommunerna tycker även att allmänheten ska ha tillgång till jakt och fiske på statens mark.

Regeringen beslutade nyligen om bredare direktiv och längre tid för renmarkskommittén att utreda jakten och fisket på statens mark ovan odlingsgränsen.

Regeringen justerar fjälldirektiv – oppositionen fortsatt kritisk

Innan beslutet lät regeringen de berörda tycka till, bland andra Svenska samernas riksförbund, SSR, som företräder renskötseln.
SSR var emot en breddning av direktiven. Regeringen vill nämligen att kommittén även tar hänsyn till lokalbefolkningens och övriga invånares kultur, traditioner, intressen och behov av att kunna jaga och fiska. Kommittén ska även lyssna till synpunkter från näringsverksamhet som skogsbruk och turism.

 

Olämpligt med bredare direktiv

Det är alltså SSR emot och skriver följande till regeringen:
”Enligt SSR är det gällande direktivet för utredningen redan mycket omfattande och innehåller ett stort antal frågor av komplex rättslig karaktär. SSR menar därmed att det är direkt olämpligt att lägga till ytterligare aspekter/dimensioner av framför allt politisk karaktär. Utkastet till tilläggsdirektiv är diffust och saknar stringens när det kommer till att skilja mellan juridik och politik.”
Men Norrbottens kommuner välkomnar regeringens beslut om tilläggsdirektiv.

 

Välkomnar beslutet

Renmarksutredningens syfte är att se över rennäringslagen och mot bakgrund av Girjasdomen, bedöma samebyarnas rättighet att upplåta jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen.
– Norrbottens kommuner välkomnar en förlängd utredningstid samt att den utöver att ta hänsyn till samernas rättigheter även ska göra det till den övriga lokalbefolkningens. Det handlar både om den nationella minoriteten tornedalingar och om övriga invånares kultur, traditioner, intressen och inte minst behov av att kunna jaga och fiska samt till annan näringsverksamhet såsom skogsbruk och besöksnäringen, säger Claes Nordmark, ordförande för Norrbottens kommuner. Han är även socialdemokratiskt kommunalråd i Boden.

 

Norrbottens attraktionskraft

Claes Nordmark

Claes Nordmark menar att förslagen behöver vara noggrant utredda ”…då det kan komma att påverka Norrbottens attraktionskraft.”
Claes Nordmark menar att även om utredningen berör statens mark ovan odlingsgränsen och främst länets fjällkommuner så kommer det påverka alla norrbottningars möjlighet att jaga, fiska och bedriva ett aktivt friluftsliv.
Så här skriver Norrbottens kommuner i ett pressmeddelande:
”Utredningen argumenterar också utifrån folkrättsliga förpliktelser och urminneshävd och den uttrycker en vilja att korrigera historiska oförrätter mot det samiska folket. Att korrigera historia med beslut i samtiden kan dock bli kontraproduktivt i all sin välvilja och den nu pågående utredningens process har piskat upp en olycklig debatt som ställer grupper mot varandra. ”

 

 

Säkra tillgången till jakten

– Det är viktigt att det slutgiltiga förslaget även säkrar allmänhetens tillgång till jakt och fiske på statens mark då friluftslivet i allmänhet och jakt och fiske i synnerhet är faktorer som gör Norrbotten attraktivt i en fantastisk tid när vi behöver få ännu fler att stanna kvar och ännu fler att flytta hit, säger Claes Nordmark.
Norrbottens kommuner är en intresseorganisation som ägs av Norrbottens 14 kommuner.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev