Vem ska få jaga och fiska på statens mark på renbetesfjällen i Jämtland och ovanför lappmarksgränsen i Västerbotten och Norrbotten när renskötsel är tillåten där? Foto: Kjell-Erik Moseid

Bredare direktiv och längre tid för utredning om jakten och fisket i norr

S-regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén. Det görs för att tillmötesgå riksdagens tillkännagivande i frågan. Dessutom förlängs utredningstiden för deluppdraget.

Riksdagen beslutade i juni förra året om ett tillkännagivande till regeringen att besluta om tilläggsdirektiv till Renmarkskommittén. Nu har regeringen beslutat om sådana tilläggsdirektiv för att tillmötesgå tillkännagivandet.

(S) om fjälldirektiven: ”Vi har ordagrant följt tillkännagivandet”

Utöver vad som följer av de tidigare direktiven ska kommittén under sitt arbete framöver bland annat ta hänsyn till lokalbefolkningens och övriga invånares kultur, traditioner, intressen och behov av att kunna jaga och fiska samt till näringsverksamhet som skogsbruk och turism.

– Renmarkskommittén har ett viktigt arbete och nu breddar vi direktiven i enlighet med riksdagens tillkännagivande. Det är bra att vi nu är i hamn med ett tilläggsdirektiv, säger Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S), i ett pressmeddelande.

Regeringen justerar fjälldirektiv – oppositionen fortsatt kritisk

Kommittén ska också föreslå en ändamålsenlig beslutsordning för ärenden om försäljning av statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen.

Regeringen har även, efter begäran av kommittén, beslutat om en förlängd utredningstid för delbetänkandet. Deluppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2023 istället för i november i år.

 

Välkomnar bredare direktiv

Svenska Jägareförbundet har arbetat för att utredningen breddas och att utredningstiden förlängs.

Jägareförbundet varnar när jakten i norr utreds: ”Inte rättssäkert”

Gun Fahlander.

– Det centrala i utredningen handlar om vem som ska få rätten att upplåta jakt och fiske, men nu börjar allt fler inse att frågan är mycket större än så. Den kommer att påverka många människor och många intressen. Utredningen måste – helt enkelt – ha ett bredare perspektiv än vad direktiven anger. Därför är det bra att riksdagen tryckt på och regeringen nu förändrar detta, säger Gun Fahlander, ordförande i Jägareförbundet fjällråd, till förbundets hemsida.

Riksdagsledamot varnar för höjd konfliktnivå i Sápmi

Jägareförbundet vill att alla som bor i Sverige ska ha möjligheter att fiska och jaga i fjällen. Förbundet anser dessutom att fjällområdena är så stora att man kan hitta lösningar som möjliggör att alla intressen kan nyttja statens marker.

Renmarkskommittén begär förlängd handläggningstid

– Ska regering och riksdag kunna använda utredningen för att skapa nya lagar måste den innehålla regler som gör att jakt, fiske, rennäring och andra intressen kan nyttja statens tillgångar i fjällen. Jakten i fjällen är en väldigt viktig fråga för Svenska Jägareförbundet, inte minst för alla som bor i området. Vi anser det som självklart att jägarna även i framtiden ska ha bra möjligheter till jakt i fjällen – och det strider vi hårt för, säger Gun Fahlander.

Länsstyrelser: Myndighet ska styra jakten och fisket i fjällen

Trots att direktiven nu har ändrats är hon ändå inte helt nöjd.

– Vi tycker att regeringens tilläggsdirektiv kunde varit ännu tydligare om att lagar och regler även ska minska konflikter och skapa förutsättningar för samexistens mellan människor, säger Gun Fahlander.

 

Läs även

Samtliga artiklar om Renmarksutredningen

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev