Läs också Renmarkskommittén begär förlängd handläggningstid