Läs också Länsstyrelser: Myndighet ska styra jakten och fisket i fjällen