söndag 24 september

Länsstyrelserna i fjällänen menar att det behövs en samlad myndighetsstyrd förvaltning av jakten och fisket i fjällen. I ett yttrande påpekar länsstyrelserna att jakt och fiske i fjällområden är viktiga ur flera aspekter; rekreation, lokalt näringsliv, livsmedel och turism. Foto: Olle Olsson, Lars-Henrik Andersson

Länsstyrelser: Myndighet ska styra jakten och fisket i fjällen

Viltpopulationerna i fjällen är en viktig nationell tillgång som kräver en sammanhållen förvaltning. Det anser länsstyrelserna i fjällänen i ett brev till Renmarkskommittén. Brevet har väckt stor ilska bland samebyar i Jämtland och Dalarna.

I slutet av januari skrev länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna ett yttrande till Renmarkskommittén. Det är undertecknat av landshövdingarna.

I yttrandet skriver länsstyrelserna: ”De vilt- och fiskpopulationer som är aktuella utgör en viktig nationell tillgång sett ur flera perspektiv.”

Samebyar kan få rätt att upplåta älgjakten på statens mark

Vidare står att läsa:

”Om vilt och fisk i fjällen fortsatt ska nyttjas för jakt och fiske, är vår bedömning, att en sammanhållen förvaltning av fisk, småvilt och älg är nödvändig. Jakten och fisket sker i den känsliga fjällmiljön, till en del i naturskyddade områden.”

 

Olika samhällsintressen

Länsstyrelserna slår fast att det är olika samhällsintressen som berörs, från rennäring och turism till en attraktiv boendemiljö och trafiksäkerhet.

”Jakt och fiske är en väsentlig livsstilsfaktor för lokalt boende och i vissa fall avgörande för bosättning i området. I dagsläget uppstår också, framför allt i samband med jakt och friluftsliv, en rad olika intressekonflikter. Detta sammantaget innebär att situationen är komplex och att förvaltningen av vilt och fisk behöver drivas enhetligt, med hållbarhet, evidens och helhetsperspektiv som utgångspunkt samt baseras på ett vetenskapligt arbetssätt. Detta för att konflikter ska kunna minimeras.”

 

Ilska hos samebyar

Samebyarna i Jämtland och Dalarna har ”med förfäran” tagit del av länsstyrelsernas yttrande. I ett långt brev som är skickat till Renmarkskommittén riktar de skarp kritik mot länsstyrelsernas slutsatser:

”De fyra förvaltande myndighetscheferna verkar närmast ovetande om att de upplåtelser de beslutar om inom ramen för sin tvångsförvaltning utgör en statlig inskränkning i samiska grundlagsskyddade rättigheter.”

Riksdagsledamot varnar för höjd konfliktnivå i Sápmi

Vidare skriver samebyarna:

”Problemet fördjupas tyvärr genom att länsstyrelsens egna tjänstemän under lång tid har vant sig med lättåtkomlig jakt och fiske på samiska marker…”

 

Inte lämpliga

Samebyarna fortsätter:

”Fyra statliga myndigheter tillskriver år 2022 en statlig offentlig utredning med en slutsats som tydliggör att de inte anser att samer är lämpade att själva förvalta sina jakt- och fiskerättigheter…”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev