Läs också (S) om fjälldirektiven: ”Vi har ordagrant följt tillkännagivandet”