Om alla samebyar ska ha samma rättigheter som Girjas så är det en gigantisk privatisering av viltförvaltningen. En sådan utveckling vill inte Isak From (S) se. Foto: Kjell-Erik Moseid

(S) om fjälldirektiven: ”Vi har ordagrant följt tillkännagivandet”

Delar av oppositionen har riktat kritik mot S-regeringens förslag på utökade direktiv till Renmarksutredningen.
Isak From, jaktpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, menar att kritiken är felaktig.

Kritiken handlar om att regeringen inte helt följer riksdagens tillkännagivande.

Regeringen justerar fjälldirektiv – oppositionen fortsatt kritisk

– I stället för att utreda ”lokalbefolkningens och övriga boende i Sveriges rätt” lyfter man fram olika gruppers behov, vilket är något helt annat än det tillkännagivandet tar upp. En behovsanalys är redan gjord och därför är det just övriga gruppers rättigheter som behöver ses över, vilket tillkännagivandet klart uttrycker, anser Kjell-Arne Ottosson, (KD) som därför vill att utredningsdirektiven ändras.

 

”Verkar inte ha läst”

Isak From välkomnar att utredningsdirektiven breddas, men han är frågande till kritiken som kommit från Kjell-Arne Ottosson.

Ministern om fjälldirektiv: ”Kan inte föregripa processen”

– Ottosson verkar faktiskt inte ha läst vad som står i riksdagens tillkännagivande. Regeringen har till punkt och pricka följt tillkännagivandet utom på punkten om den nationella minoriteten tornedalingar, det är ett tillägg utöver tillkännagivandet. Dessutom konsulteras försäljning av statlig mark, men det är en annan sak, säger Isak From.

Riksdagsledamot varnar för höjd konfliktnivå i Sápmi

Isak From. Foto: Socialdemokraterna

Han säger vidare att regeringen tycker det är bra att utredningstiden förlängs och att direktiven utökas.

– Vi välkomnar naturligtvis att det blir ett förtydligande i utredningen och att utredningstiden förlängs för det är ett rejält jobb att göra här, säger Isak From, som sitter med i utredningen.

Renmarkskommittén begär förlängd handläggningstid

Just nu konsulteras Sametinget i frågan om Renmarksutredningen.

– Det är första gången någonsin som näringsdepartementet konsulterar Sametinget sedan konsultationsordningen kom på plats. Det kom omedelbart kritik från SSR (Svenska samernas riksförbund) som tycker att det här är helt åt pepparn, men riksdagen har gjort ett tillkännagivande och vi tycker att det här är rimligt och behöver vara med i utredningen.

 

Nödvändig breddning

Isak From menar att de breddade utredningsdirektiven är helt nödvändiga.

– De här delarna måste vara med. Annars kommer vi inte kunna landa i ett gemensamt beslut som sedan ska omvandlas till lagstiftning. Det här är centrala frågor.

 

• Underskattades frågornas komplexitet och sprängkraft när utredningsdirektiven skrevs?

– Absolut. Alla svenskar äger statens mark och då ska alla ha möjlighet till jakt och fiske på dessa marker. Om rättigheterna hotas väcker det naturligtvis starka känslor. Det har även mina politikerkollegor i Stockholm nu blivit varse.

Länsstyrelser: Myndighet ska styra jakten och fisket i fjällen

Han menar att även förvaltningsfrågan är mycket viktig i utredningen.

Sameby stämmer staten kring jakt- och fiskerättigheter

– Förvaltningsfrågan är kopplad till art- och habitatdirektivet. Det är statens ansvar att vi säkerställer artens fortlevnad. Om utredningen skulle landa i att alla samebyar ska ha samma rättigheter som Girjas så är det en gigantisk privatisering av viltförvaltningen. Det tar inte domstolen i Girjasdomen i över huvud taget.

 

• Tusentals jägare och fiskare är rädda för att förlora sina möjligheter till jakt och fiske på nästan halva landets yta. Förstår du deras oro?

– Ja, absolut. Det är fullt förståeligt. Många som bor i området gör det utifrån att de har möjlighet att komma åt jakten och fisket.

 

• Har de för fog för sin oro?

– Det klart att när Girjas sameby skjuter fram jaktstarter och endast låter norrbottningar jaga och fiska på deras marker, så har de frångått jaktlagstiftningen och jakttidslagstiftningen och är faktiskt på väg i ett eget spår. Det är klart, skulle alla samebyar få den möjligheten så finns det fog för den oro många känner.

 

• Vill du se en sådan utveckling?

– Nej, det vore olyckligt. Samebyarna har redan rätten till jakt och fiske, det här handlar inte om att vi ska frånta dem deras rättigheter. Men vi socialdemokrater ser att staten behöver hålla i det här, säger Isak From.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev