Medlingsproffs vill ha jägare och samer till förhandlingsbordet

Eric M Runesson vill att de som berörs av renmarksutredningen träffas vid förhandlingsbordet. Frågan är om han och kommittén lyckas få fram ett förslag som kan få gehör hos både samer och jägare. Foto: Lars-Henrik Andersson och Kjell Erik Moseid

Medlarproffset Eric M Runesson har uppdraget att leda arbetet med att utreda rennäringslagen.
I en intervju med Svensk Jakt berättar han om svårigheterna och möjligheterna.
Och avslöjar att han helst ser att jägarna och de samiska intressena enas om en gemensam lösning för fjälljakten.

”Konsekvenser för jägare måste också övervägas”

Mitt ansvar är att se till att ledamöterna får den information som de behöver för att göra sina politiska överväganden. Det handlar om juridiken kring olika handlingsalternativ, men i lika hög grad om alternativens konsekvenser för berörda intressenter, som till exempel jägare, skriver Renmarkskommitténs ordförande Eric M Runesson i en debattartikel.

Fjälljaktsfrågan: Styrd utredning med flera färdiga slutsatser

Utredningen av rennäringslagen har redan en rad slutsatser klara. Dessutom har expertgruppen i utredningen en överrock i form av en sakkunniggrupp, enbart ­bestående av samiska intressen, som kan reservera sig mot expertgruppens förslag.

Kritiken växer mot utredningen av rennäringslagen: ”En skamfläck målad i nutid”

Svenska statens fryser ut en nationell minoritet i modern tid. Det är Svenska Tornedalingars riksförbund samt Svenska kväner lantalaiset ställningstagande mot regeringen och de kommittédirektiv som staten gett i utredningen för en ny rennäringslag.

Jägareförbundet varnar för att all jakt är hotad på statens mark i renskötselområdet, detta efter att rennäringslagen ses över i en statlig utredning.

Jägareförbundet varnar när jakten i norr utreds: ”Inte rättssäkert”

Just nu utreds rennäringslagstiftningen. Utredningen ska bland annat ange inom vilka områden som samebyar ska ha ensamrätt till jakt och fiske.
Det handlar om cirka 47 procent av Sveriges yta och för Svenska Jägareförbundet är det självklart att jakten på statens marker ska vara öppen för alla boende i Sverige och förbundet kritiserar även beslutet att endast ha samiska intressen i utredningens sakkunniggrupp.

S-minister svarar inte på fråga om fjälljaktsutredningen

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) vill inte svara på frågan om regeringen kommer ta hänsyn till riksdagsbeslutet att låta fler röster komma till tals i fjälljaktsutredningen.

Vem ska få jaga i Norrland – berörda politiker säger nej till samisk ensamrätt

Jägareförbundet varnar för att all jakt är hotad på statens mark i renskötselområdet, detta efter att rennäringslagen ses över i en statlig utredning.
Svensk Jakt har frågat samtliga 22 riksdagsledamöter från de tre nordligaste länen hur de ser på utredningens direktiv och om de anser att samerna ska ha ensamrätt att upplåta jakt och fiske på statens mark.

Minister ställs mot väggen om Girjasutredningen

Kritiken växer mot utredningen av en ny renskötsellag.
Bland annat ifrågasätts den snäva tidsramen och att utredningen inte tar hänsyn till lokalbefolkning, jägare, turism och skogsbruk. Trots att det finns ett riksdagsbeslut om att göra det.

”Motsättningarna ökar om särbehandling tillåts fortsätta”

Nu är det hög tid att Jägareförbundet slår larm! Om en ny lag om jakt och fiske på statens marker i fjällen går i den riktning som Girjasdomen pekar, blir resultatet ökad polarisering med enorma spänningar mellan ortsbor och samebyar.

All jakt i stora delar av Norrland hotad – Jägareförbundet slår larm

Den 20 maj i år klubbade regeringen direktiven till den kommitté som ska utreda en ny renskötsellagstiftning. Direktiven, alltså vad regeringen vill att kommittén ska utreda, oroar nu många jägare i norr.

Vill se fler röster i utredningen om en ny renskötsellag

En majoritet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill ha ändringar i utredningsdirektiven när renskötsellagen nu ska ses över.
KD, M, C och SD anser att direktiven inte tar tillräcklig hänsyn till alla som är berörda av frågan.

Hård jägarkritik mot regeringens utredningsdirektiv

Jägare i Norrbotten riktar nu skarp kritik mot regeringens direktiv till snabbutredningen av Girjasdomens följder. Lisa Pekkari, ordförande för Jägareförbundet Kiruna, är mycket besviken och tycker att regeringen bara ser till de samiska intressena och struntar i den övriga befolkningen.

Senaste nytt

Redskapsboden!

Mest läst

Mina artiklar
Här kan du annonsera vapen
Annonstorget med allt från hundar till jaktvapen
Vi testar – på riktigt!
Svensk Jakts tester kan du lita på
Skriv en debattartikel
Här förs debatten i Jägarsverige
Drömjakt
Här finns någonstans att jaga
Gott från vilt
Tips på hur du lagar vilt på bästa sätt
Provläs Svensk Jakt digitalt
Bläddra i senaste numret

Senaste från Annonstorget

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Samtidigt på JaktPlay

Svensk Jakt på Instagram