Intresseorganisationen Norrbottens kommuner fortsätter rikta kritik mot renmarksutredningen.

Intresseorganisationen Norrbottens kommuner fortsätter rikta kritik mot renmarksutredningen. Foto: Kjell-Erik Moseid

Norrbottens kommuner riktar fortsatt kritik mot renmarksutredningen

Norrbottens kommuner är negativ till Renmarkskommitténs förslag till upplåtelsemodell. I stället förespråkar man att länsstyrelserna fortsätter att hantera jakt- och fiskeupplåtelsen på statens marker ovan odlingsgränsen.

Norrbottens kommuner är en intresseorganisation som företräder landets 14 nordligaste kommuner. Intresseorganisationen är inte utpekad som remissinstans för delbetänkandet, men man skriver i ett pressmeddelande att man tidigare har uttalat att vilka förslagen än kommer ut av Renmarkskommitténs utredning kommer det att påverka norrbottningarnas levnadsvillkor och Norrbottens attraktionskraft.

Norrbottens kommuner anser att det är viktigt att den slutgiltiga lösningen säkrar allmänhetens tillgång till jakt och fiske på statens mark. Men ser positivt på förslag om en lokal förvaltningsmodell men anser samtidigt att en sådan lösning kräver ytterligare utredning och belysning innan en lagstiftning kan genomföras. Det här framgår i det remissvar som ändå lämnats in.

Begränsade direktiv

Norrbottens kommuner menar att direktiven till Renmarkskommittén från början är väldigt begränsade och bygger på ett juridiskt antagande som har ett begränsat perspektiv. Av den anledningen behöver perspektiven breddas för att kunna bedöma en ny modell för upplåtelse och dess konsekvenser.
”Översynen av rennäringslagen och den föreslagna upplåtelsen av jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen behöver få en sammanhållen hänsyn till både rennäringen, lokalbefolkningen olika näringars intressen”, står det i remissvaret från Norrbottens kommuner. Remissvaret är undertecknat av ordförande Claes Nordmark (S), som också är kommunstyrelsens ordförande i Bodens kommun.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev