Mannen hade rätt att överklaga tilldelningsbeslutet enligt förvaltningslagen, konstaterar kammarrätten. Foto: Kenneth Johansson & Jari Juntunen / Mostphotos

Dom: Jakträtt är civil rättighet

Jakträtt är en civil rättighet som omfattas av Europakonventionen. Det konstaterar Kammarrätten i Göteborg.

En man var missnöjd över Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om tilldelning av älg för jaktåret 2021/2022, skriver Dagens Juridik.

Han begärde därför omprövning av beslutet och önskade att det skulle tas ett beslut om flerårslicens för det aktuella licensområdet. Detta eftersom älgskadorna var omfattande.

 

Samma utslag

Förvaltningsrätten i Göteborg ansåg att de inte hade möjlighet att tillgodose mannens önskan utan menade det inte innebar en sådan inskränkning av hans rätt att jaga att hans begäran om flerårslicens kunde prövas.

Samma utslag fick hans begäran om ogiltigförklaring av beslutet.

 

Överklagade

Mannen överklagade då till Kammarrätten i Göteborg och ansåg att beslutet som tagits rörde en sådan civil rättighet som avsågs i artikel 6.1 i Europakonventionen, EKMR.

Kammarätten konstaterar att: ”Länsstyrelsens beslut om tilldelning av älg är fattat enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort. Föreskrifterna innehåller inga bestämmelser om överklagande och sådana finns inte heller i jaktförordningen (1987:905), varför det blir bestämmelsernas i jaktlagen om överklagande som blir tillämpliga. Det överklagade beslutet, som gäller tilldelning av älg till registrerade licensområden, nämns inte i bestämmelsen. Beslutet kan därför inte överklagas med stöd av jaktlagen. Bestämmelserna om överklagande i förvaltningslagen tillämpas dock alltid om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning enligt art. 6.1 i EKMR.

 

Inskränkning

Domstolen konstaterar att jakträtt är en civil rättighet som omfattas av artikeln, eftersom tilldelningsbeslutet innebär en inskränkning av mannens möjligheter att utnyttja sin rätt till jakt i den utsträckning han önskar.

Kammarrätten upphäver därför förvaltningsrättens beslut och mannen har rätt att överklaga beslutet enligt förvaltningslagen.

 

Avskrivs

Målet avskrivs dock eftersom beslutet gäller jakt under perioden den 8 oktober 2021–31 januari 2022 och beslutet har därmed förlorat sin aktualitet, skriver Dagens Juridik.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev