Har rapporterar vi löpande från licensjakten på varg.

Svensk Jakt rapporterar löpande från licensjakten på varg. Foto: Kjell-Erik Moseid

Här följer du 2023 års licensjakt på varg

Här kan du följa Svensk Jakts löpande rapportering från licensjakten på varg.

16 februari klockan 07.09

Årets licensjakt på varg har avslutats. Här kan du läsa mer om resultatet:

Licensjakten avslutad: Bara tre av fyra tilldelade vargar fälldes

Tack för att du följt Svensk Jakts rapportering om licensjakten på varg.

Redaktionen fortsätter att bevaka jakten varje dag. Har du tips på något som bör lyftas? Tipsa oss här.

 

Revir Tilldelning Fällda vargar
Ödmården & Mörtsjön 10 3
Tinäset (jakten avlyst) 8 2
Almhöjden 6 4
Flatmossen (jakten avlyst) 6 2
Forshaga 6 6
Skacksjön 6 6
Vismen 6 6
Juvberget & Ulvåa (jakten avlyst) 12 7
Kockohonka 6 6
Venabäcken 6 6
Ölen (jakten avlyst) 6 3
Grecken 6 6
Totalt 75 57

15 februari klockan 16.20

Nu återstår bara en timme av årets licensjakt på varg. I skrivande stund har 57 av de tilldelade 75 vargarna fällts.

13 februari klockan 17.35

Ytterligare en varg har fällts i reviren Ödmården och Mörtsjön. Nu har tre vargar fällts i reviret och jakten fortsätter på de sju kvarvarande vargarna på tilldelningen.

12 februari klockan 16.43

En varg har fällts i reviren Ödmården och Mörtsjön i Gävleborgs län under dagen. Totalt har två vargar fällts i reviret och jakten fortsätter på de åtta kvarvarande vargarna på tilldelningen.

11 februari klockan 16.09

En varg har fällts i Almhöjden. Därmed är fyra vargar fällda i reviret och det återstår två av tilldelningen.

4 februari klockan 17.04

Den sjätte och sista vargen på tilldelningen i Forshagareviret har fällts. Därmed är jakten avlyst i reviret och hela Värmlands län.

1 februari klockan 14.19

Den varg som tidigare under dagen påsköts i Forshagareviret är oskadd. Det visar eftersök. Därför återupptas jakten på varg i reviret.

1 februari klockan 11.35

Vargjakten är avlyst inom hela Värmlands län. Eftersök pågår på en påskjuten varg i Forshagareviret.

Konflikt i vargjakten: Ord mot ord om bristande samarbete

1 februari klockan 11.04

I reviret Almhöjden har tre av de sex tilldelade vargarna fällts. Jägare i området menar att orsaken till att kvoten ännu inte är fylld är bristande samarbete med jaktlag på Sveaskogs marker. Skogsbolaget och jaktledaren avfärdar kritiken.

Licensjakten pågår till och med den 15 februari.

31 januari klockan 15.37

Just nu saknas spårsnö i jaktområdena och därför jagas det heller inte varg på något aktivt eller samordnat sätt.

24 januari klockan 14.00

Hittills har 53 av de tillåtna 75 vargarna fällts. Det står sedan länge klart att den totala tilldelningen inte kommer fyllas eftersom jakten blivit avlyst i flera revir trots att tilldelningarna inte fyllts. I Gävleborgs län har till exempel bara 3 av 18 tilldelade vargar skjutits.

21 januari klockan 15.47

En varg har skjutits i det värmländska Forshagareviret. Det återstår nu en varg på tilldelningen för reviret.

19 januari klockan 10.38

Licensjakten på varg i Almhöjden går trögt. Tre av sex vargar har fällts, men snart tar jägarna nya tag.

Läs hela artikeln om jakten i Almöjdenreviret här.

18 januari klockan 10.54

På den norska sidan är jakten i gränsrevireren Kockohonka, Ulvåa och Juvberget  stoppad. Det beslutet överklagar nu staten. Här kan du läsa mer om detta.

17 januari klockan 16.30

Det var alfaparet i Greckenreviret plus fyra ungvargar från reviret som fälldes vid licensjakten i området tidigare i januari. Det visar dna-analys. Det finns fortfarande vargar kvar i reviret, som ligger i Örebro län, men det har inte fattats något beslut om utökad jakt.

17 januari klockan 14.33

Ännu ett jaktrevir är avlyst, trots att det finns vargar kvar på tilldelningen. Den här gången är det området Juvberget och Ulvåa som inte får fortsätta jakten. Detta eftersom vargarna inte rör sig inom det jaktområde som Länsstyrelsen Värmland ritat på kartan.

16 januari klockan 09.58

Stiltje i licensjakten. Jakten är avlyst i åtta av tolv revir och i revir där man faktiskt får jaga går jakten trögt för tillfället.

Fakta visar: Så har vargstammen vuxit trots licensjakter

13 januari klockan 15.51

Ännu ett revir blir avlyst från licensjakt. Den här gången är det jakten i reviret Ölen i Örebro län som stoppas. Detta efter att tre av de sex tilldelade vargarna skjutits. Läs mer här.

13 januari klockan 13.31

En varg är fälld i jaktområdet Juvberget-Ulvåa, meddelar Länsstyrelsen Värmland. Kvarstående tilldelning i jaktområdet är fem vargar.

11 januari klockan 11.17

Bara 3 av 18 tilldelade vargar har fällts i reviren som berör Gävleborg. Anledningen till den uteblivna jaktlyckan är att det knappt finns några vargar i de utpekade reviren. Länsstyrelsen berättar här mer om hur de resonerade när de fattade beslut om tilldelning för länet.

10 januari klockan 07.34

Jakten är avlyst och tilldelningen fylld i flera områden. I den här premium-artikeln har Svensk Jakt tidigare presenterat såväl förutsättningarna inom reviren som kartor på jaktområdena.  

Sedan 2010 har det flera gånger beslutats om licensjakt på varg, men minns du utfallet år för år? Här ser du hela listan (premium).

Lista: Licensjakt på varg genom tiderna

9 januari klockan 15.30

Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborgs län meddelade under måndagseftermiddagen att jakten i Tinäset är avlyst. Enligt myndigheterna kommer beslutet efter att varken jägare eller naturbevakare hittat nya spår i området.

Det är dock oklart om reviret fortfarande existerar eftersom tiken inte kunnat hittats denna inventeringssäsong, och hanen går med en annan tik i Västmanland. De två vargar som fällts inom jaktområdet antas vara de som varit stationära i området den senaste tiden, en hane från Ulvåa och en tik från Igelsjön.

Här kan du läsa mer om avlysningen.

9 januari klockan 11.07

Hur kan 84 bli 75 i tabellen ovan? Den frågan återkommer från läsarna.

Länsstyrelsen Värmland har beslutat om jakt i tre revir som delas med Norge, Juvberget, Ulvåa och Kockohonka Totalt får 18 vargar vargar fällas. Men tänk på att endast hälften, det vill säga nio vargar, i dessa tre revir ska avräknas licensjaktskvoten för det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Detta då endast hälften av de svensk-norska reviren som omfattas av jakten räknas till Sverige. Därför blir siffran 75. Se även faktarutan längst ner i artikeln.

8 januari klockan 14.05

I jaktområdet Juvberget-Ulvåa har en varg fällts. Det återstår sex vargar på tilldelningen i dessa värmländska gränsrevir.

8 januari klockan 11.50

Det gick inte många minuter innan jägarna i Vismenreviret fällde ytterligare två vargar på söndagsförmiddagen. Därmed är samtliga sex djur på tilldelningen skjutna och jakten i området, som finns i Örebro och Värmlands län, är avlyst.

8 januari klockan 11.30

Två vargar har fällts i jaktområde Vismen som delas mellan Värmlands och Örebro län. Därmed återstår två djur av tilldelningen.

7 januari klockan 14.07

Bra förutsättningar och duktiga jägare gör att jakten på varg går snabbt. Sedan den förra uppdateringen har tre vargar fällts. Det i reviren Kockohonka, där tilldelningen nu är fylld, samt Vismen och Juvberget.

7 januari klockan 12.14

Två vargar har fällts i Ölen, Örebro län. Därmed har totalt tre vargar skjutits i reviret.

Avlyst vargjakt i flera revir

7 januari klockan 11.05

Vargar har skjutits i reviren Venabäcken och Forshaga. Nu har sex vargar fällts i Venabäcken och jakten är därmed avlyst. I Forshaga återstår två vargar av tilldelningen.

7 januari klockan 10.40

En varg har fällts i Vismen. Det är den första vargen som skjuts i reviret vid årets licensjakt.

Länsstyrelsen avlyser vargjakt i förtid

7 januari klockan 09.21

Ännu en varg har fällts i Venabäcken. Därmed återstår en varg på tilldelningen för reviret.

7 januari klockan 09.21

En varg har fällts i Venabäcken, Västmanland. Det är den fjärde i reviret.

Fler revir säkrade vid pågående varginventering

6 januari klockan 18.13

Länsstyrelsen Värmland avlyser jakten i reviret Flatmossen, detta trots att bara två av de sex tilldelade vargarna fällts. Läs mer här.

6 januari klockan 14.05

Jakten är åter igång i reviret Venabäcken i Västmanland, meddelar länsstyrelsen.

6 januari klockan 13.20

Den sjätte och sista vargen på tilldelningen i Greckenreviret i Örebro län är nu fälld. Jakten är därmed avlyst i reviret.

6 januari klockan 13.10

En varg har skjutits i reviret Venabäcken. Länsstyrelsen i Västmanland meddelar att jakten är avlyst inom jaktområdet.

6 januari klockan 12.15

Jakten kan snart vara över i gränsreviret Kockohonka där den femte vargen nu är fälld.

6 januari klockan 11.18

I jaktområdet Juvberget-Ulvåa i Värmland har en varg fällts på förmiddagen.

6 januari klockan 11.15

En varg har skjutits i jaktområdet Grecken i Örebro län. I reviret återstår en varg av tilldelningen.

5 januari klockan 15.51

Ytterligare en varg är fälld i Flatmossen, Värmland.

5 januari klockan 15.36.

I Svensk Jakts summering av den fjärde vargjaktdagen rapporteras om fina förhållanden i Värmland. Premium!

5 januari klockan 14.26

Jakten är nu avlyst i Skacksjöreviret, Värmland. Den sjätte och sista vargen på tilldelningen i området fälldes idag.

5 januari klockan 14.29

Första vargen i Flatmossen, Värmland, fälldes nu på eftermiddagen. Fem vargar återstår i jaktområdet.

5 januari klockan 13.56

En varg är fälld i Almhöjden som delas mellan Västmanland, Örebro och Dalarnas län. Därmed återstår tre vargar på licensen i jaktområdet.

5 januari klockan 13.56

En varg fälld i reviret Venbäcken, Västmanland.

5 januari klockan 13.36

Den tidigare påskjutna vargen i Kockohonkareviret bedöms vara den som senare fälldes idag. Därmed är kvarstående tilldelning två vargar i Kockohonka.

5 januari klockan 13.25

En varg är skjuten i Forshagareviret, Värmland. Där återstår nu tre vargar på tilldelningen.

5 januari klockan 12.35

En varg är fälld i Kockohonka, Värmland. Det återstår nu en varg på tilldelningen i reviret.

5 januari klockan 12.24

En varg är fälld i Skacksjöreviret, Värmland. Det återstår nu en varg på tilldelningen i reviret.

5 januari klockan 11.10

En varg har fällts i Greckenreviret, Örebro län. Där återstår nu två vargar på licensen.

5 januari klockan 10.29

En varg har skjutits i jaktområdet Juvberget och Ulvåa. Reviren ligger i Värmland på gränsen till Norge.

5 januari klockan 8.09

Två vargar återstår av tilldelningen i värmländska Skacksjöreviret. Detta efter att en varg som påsköts under gårdagen friskförklarats genom dokumentation av eftersöket, samt kontroll i fält av länsstyrelsens personal.

4 januari klockan 16.55

Svensk Jakt summerar den tredje dagen av årets vargjakt. Premium!

4 januari klockan 15.07

En varg har fällts i jaktområdet Juvberget och Ulvåa. Reviren ligger på gränsen till Norge och jakten där är fortfarande föremål för domstolsprövning.

4 januari klockan 14.27

En varg har skjutits i reviret Kockohonka som ingår det omtvistade jaktområdet på gränsen till Norge.

4 januari klockan 14.09

Ytterligare en varg har fällts i Almhöjdenreviret som delas mellan Västmanland, Örebro och Dalarnas län. Därmed återstår fyra vargar på licensen i jaktområdet.

4 januari klockan 14.00

En varg har skjutits i jaktområdet Ödmården-Mörtsjön i Gävleborgs län. Det är den första av tio tilldelade djur.

4 januari klockan 12.44

En varg är nu fälld i reviret Venabäcken som ligger i Västmanlands län.

4 januari klockan 11.48

Svensk Jakts reporter Kristoffer Pettersson är tillbaka på redaktionen efter två dagars vargjakt i Tinäsetreviret som delas mellan Gävleborgs och Dalarnas län. Där har två vargar fällts, en hane och en tik, av en tilldelning på åtta djur. En av Kristoffers många bilder från reportageresan publiceras här.

 

Foto: Kristoffer Pettersson

4 januari klockan 10.15

Ytterligare en varg, den fjärde, har fällts i värmländska Skacksjöreviret. Därmed återstår två djur av tilldelningen.

4 januari klockan 9.16

Den varg som eftersöktes i reviret Kockohonka vid gränsen till Norge var inte träffad av något skott. ”Efter besök på skottplatsen kan den påskjutna vargen konstateras vara oskadd. Därmed är kvarstående tilldelning i Kockohonka fyra vargar”, meddelar Länsstyrelsen Värmland.

3 januari klockan 16.30

Här sammanfattar Svensk Jakt den andra dagens vargjakt.

Fällda vargar och annan dramatik under andra jaktdagen

3 januari klockan 14.55

Ytterligare en varg har skjutits i gränsreviret Kockohonka. Länsstyrelsen Värmland meddelar att det också pågår eftersök på en påskjuten varg och att det innan annat meddelas återstår tre vargar av tilldelningen i reviret.

3 januari klockan 14.49

En varg har skjutits i Almhöjden. Reviret delas mellan Västmanland, Örebro och Dalarnas län. Fem vargar återstår av de tilldelade i reviret.

3 januari klockan 14.25

En skabbangripen varg har fällts i Skacksjöreviret, enligt paragraf 40c jaktförordningen. Denna varg kommer inte att räknas av tilldelningen, meddelar Länsstyrelsen Värmland.

3 januari klockan 14.15

På tisdagen kom ännu ett bakslag för Svenska rovdjursföreningens försök att hindra jakt på varg. Kammarrätten stoppar inte vargjakten i Värmland i avvaktan på domslut.

Kammarrätten stoppar inte vargjakten

3 januari klockan 12.50

En man är gripen misstänkt för att ha försökt köra på en vargjägare. Det är Aftonbladet som uppger att polisen larmades om att en man skulle ha försökt köra på en eller flera personer i anslutning till vargjakt i Nora kommun på tisdagsmorgonen.

– Jägare hade samlats inför vargjakten och plötsligt dök det upp en man med bil, säger Mats Öhman, presstalesperson hos polisen till Aftonbladet.

En man i 45-årsåldern har gripits för försök till grov misshandel och skadegörelse. Ingen person uppges ha skadats i samband med händelsen.

Incidenten är inte kopplad till vargjakten som sådan, uppger Svensk Jakts utsände på plats.

Man gripen – försökte köra på vargjägare

3 januari klockan 12.40

I Greckenreviret, Örebro, län, är nu en varg ringad. Passkyttar på plats i ett soligt, kallt väder med lite snö på marken, rapporterar Svensk Jakts utsände Olle Olsson.

 

Foto: Olle Olsson

3 januari klockan 12.30

En varg, en hane med vikten 43,8 kilo, har fällts i reviret Tinäset, som delas mellan Gävleborg och Dalarnas län, rapporterar Kristoffer Pettersson, Svensk Jakts utsände reporter.

 

Foto: Kristoffer Pettersson

3 januari klockan 11.55

Domaren vid Oslo tingsrätt som stoppade vargjakten i gränsreviren på norska sidan byts nu ut. Detta efter att det framkommit att han varit aktiv i Miljöpartiet de gröna.

Ny domare tar över vargmålet i Norge

 

3 januari klockan 11.30

En varg har skjutits i Forshagareviret i Värmland, där det fälldes en varg under gårdagen. Därmed återstår fyra vargar på licensen.

3 januari klockan 10.45

En varg har fällts i Tinäset,  ett revir som delas mellan Gävleborgs och Dalarnas län. Vargen, en tik som vägde 31,1 kilo, sköts för hund. Jakt pågår efter ytterligare en varg i området, rapporterar Svensk Jakts utsände Kristoffer Pettersson.

3 januari klockan 09.17

Jägarna i värmländska Skacksjö konstaterade under första dagens jakt minst sju vargar i reviret, och för nu en dialog med länsstyrelsen om att öka tilldelningen från de ursprungliga sex.

– Både vårt och länsstyrelsens mål med jakten är att tömma reviret. Vi har skjutit tre och har fyra kvar, men kan inte utesluta att det finns fler. Vi får se vad som framkommer under dagen, säger Erik Eriksson som jagar i den södra delen av området och som också sitter i Jägareförbundet Värmlands styrelse.

Förhållandena är fortsatt bra i området, med minus tio grader och ett par centimeter dygnsgammal snö.

– Många gamla spår gör att det är svårspårat, så lite nysnö skulle vara välkommet, säger Erik Eriksson.

3 januari klockan 08.26

En av de tre vargar som fälldes i Skacksjöreviret i Värmland var en tik på 38 kilo. Den första jaktdagen hade jägarna jakt på minst sju vargar. Under seneftermiddagen rörde sig en grupp med fyra vargar inom jaktområdet, då jägarna hade flera synobsar men utan möjlighet att skjuta, och avstod från att släppa hundar. På tisdagen återupptas jakten.

 

Foto: Boo Westlund

2 januari klockan 16.30

Svensk Jakt sammanfattar vad som hänt under första vargjaktdagen 2023.

Första vargjaktdagen över – flera djur fällda

2 januari klockan 16.10

Under eftermiddagen hade man jakt efter en varg i Almhöjdenreviret som delas mellan länen Örebro, Dalarna och Västmanland. En hundförare spårade en ensam varg med hund. Vargen rörde sig inom ringen och ett fyrtiotal passare var på pass, men vargen klarade sig. I morgon bitti återupptas spårandet.

2 januari klockan 15.50

Länsstyrelsen Värmland rapporterar att en varg har fällts i Kockohonka som är ett av de tre revir som bildar jaktområde vid gränsen till Norge.

2 januari klockan 14.57

Ytterligare en varg har fällts i Skacksjöreviret i Värmland. Därmed återstår tre vargar av tilldelningen.

 

Vargspår i nysnön i Skacksjöreviret. Foto: Boo Westlund

2 januari klockan 13.45

Jägarna i Almhöjdenreviret i Dalarna/Västmanland har nu ringat en varg och passkyttar är på väg ut.

2 januari klockan 13.34

Det krånglar med utskicken av SMS med information om fällda vargar i reviren som rör Örebro län. Länsstyrelsen undersöker saken och har nu löst problemet. I samtliga län är jägarna anslutna till SMS-service för att genom det vara uppdaterade om hur många vargar som återstår på licensen i revir där de jagar.

2 januari klockan 13.35

En varg har fällts i reviret Ölen, Örebro län.

2 januari klockan 13.23

Ytterligare två vargar har fällts i Greckenreviret. Därmed är tre vargar fällda i reviret.

2 januari klockan 13.16

En varg har skjutits i de omtalade gränsreviren mot Norge i Värmland, i Juvberget/Ulvåa. 17 vargar återstår på tilldelningen i jaktområdet.

2 januari klockan 13.15

En varg har skjutits i Greckenreviret, Örebro län.

2 januari klockan 13.03

Två vargar har skjutits i värmländska Skacksjöreviret, där det nu återstår fyra djur på licensen.

 

Jägarna i Skacksjöreviret planerar vargjakt. Tydligen fungerar taktiken. Foto: Boo Westlund

2 januari klockan 12.30

Vargjakten är igång på allvar i Värmland där ytterligare en varg är fälld. Denna i Skacksjöreviret där det nu återstår fem djur på licensen.

2 januari klockan 12.10

Klockan fem på morgonen åkte spårpatruller ut i Almhöjdenreviret. Hela jaktområdet spårades av men inga vargspår har ännu säkrats. Under natten har det fallit lite nysnö i området. Huruvida det blir någon jakt idag för de 75 anmälda jägarna är ännu oklart, men enligt jaktledningen är det högst osäkert eftersom inga spår är funna och dagen är långt framskriden.

 

2 januari klockan 11.30

Den första vargen under 2023 års vargjakt är fälld. Vargen sköts i Forshagareviret i Värmland. Därmed återstår fem vargar på licensen i reviret.

2 januari klockan 11.30

I reviret Tinäset i Gävleborg förbereder sig jägarna för jakt. Svensk Jakts reporter Kristoffer Pettersson rapporterar att hundarna ännu inte är släppta, men att passkedjan är utställd.

 

Foto: Kristoffer Pettersson.

2 januari klockan 11.00

Svensk Jakts chefredaktör Martin Källberg skriver i en krönika om det ständigt återkommande larmet mot vargjakt. ”Om det nu finns kvar några pigga journalister där ute i landet, på Sveriges Radio eller SVT (eller varför inte på någon av de lokal-/regionalredaktioner som Dagens Nyheter gjort så stort väsen av att ha upprättat), så kommer här ett uppslag: Varför inte utvärdera alla de katastrofvarningar som vargvärnarna utfärdat sedan 2010?”

Värnaren och vargen – var blev katastroferna av?

2 januari klockan 8.25

Vargjakten 2023 har inletts. Förhållandena i varglänen skiljer sig åt, från minusgrader och nysnö i Gävleborg till plusgrader och barmark i Närke. Bilden visar samlingen för vargjakt i Skacksjöreviret i Värmland där Svensk Jakts reporter Boo Westlund är på plats. Han rapporterar: Nysnö under natten, men väldigt isigt på vägarna. Svårt att komma ut på pass och än så länge inga färska spår. Avvaktar pågående spårning.

 

Foto: Boo Westlund

1 januari klockan 15.00.

Vi väntar på att licensjakten ska inledas.

Läs Svensk Jakt till 30 juni 2024!

Vargjakten startar den 2 januari och pågår som längst till och med den 15 februari.

 

Vargjaktbesluten län för län

Gävleborg
Ödmården och Mörtsjön. Totalt 10 vargar.
Tinäset (delas med Dalarna). Totalt 8 vargar.
• Här hittar du länsstyrelsens licensjaktbeslut

Dalarna
Tinäset (delas med Gävleborg). Totalt 8 vargar.
Almhöjden (delas med Västmanland och Örebro). Totalt 6 vargar.
• Här hittar du länsstyrelsens licensjaktbeslut

Värmland
Flatmossen, Forshaga och Skacksjön. Totalt 18 vargar.
Vismen (delas med Örebro). Totalt 6 vargar.
Juvberget, Ulvåa och Kockohonka (samtliga delas med Norge). Totalt 18 vargar. Observera att endast hälften, det vill säga nio vargar, i dessa tre revir ska avräknas licensjaktskvoten för det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Detta då endast hälften av de svensk-norska reviren som omfattas av jakten räknas till Sverige.
Här hittar du länsstyrelsens licensjaktbeslut

Västmanland
Almhöjden (delas med Dalarna och Örebro). Totalt 6 vargar.
Venabäcken. Totalt 6 vargar.
• Här hittar du länsstyrelsens licensjaktbeslut

Örebro
Ölen. Totalt 6 vargar.
Grecken. Totalt 6 vargar.
Almhöjden (delas med Dalarna och Västmanland). Totalt 6 vargar.
Vismen (delas med Värmland). Totalt 6 vargar.
• Här hittar du länsstyrelsens licensjaktbeslut

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev