Licensjakten på varg startar den andra januari 2023. Karta: ©Lantmäteriet & länsstyrelsen

Karta: Här är vargreviren som ska jagas

Den andra januari inleds den, i Sverige, största vargjakten i modern historia. Totalt ska det jagas i 14 revir, fördelade över det mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Här listar vi samtliga revir, med länsstyrelsernas information och jaktområdena från besluten – som kan ändras med tiden.

Reviren Ödmården & Mörtsjön

I reviren Ödmården & Mörtsjön i Gävleborg får det fällas 10 vargar. Karta: ©Lantmäteriet & länsstyrelsen

Gävleborg: Ödmården och Mörtsjön, 10 vargar

Reviren Ödmården och Mörtsjön angränsar till flera andra vargrevir och är belägna i länets mer revirtäta områden. Tätheten mellan de olika reviren orsakar konflikter mellan människor och vargar. I jaktområdet finns dessutom en historik av obehag orsakad av varg som inte minst av socioekonomiska skäl är angelägen att lösa.

 

Tinäsetreviret

Reviret Tinäset delas mellan Gävleborg och Dalarna. Totalt får det fällas 8 vargar. Karta: ©Lantmäteriet & länsstyrelsen

Gävleborg och Dalarna: Tinäset, 8 vargar

Tinäsetreviret gränsar till flera andra vargrevir. De är belägna i länens mer revirtäta områden. Tätheten mellan de olika reviren orsakar konflikter mellan människor och vargar. I jaktreviret finns dessutom en historik av obehag orsakat av varg som inte minst av socioekonomiska skäl är angelägen att lösa.

 

Almhöjdenreviret

Almhöjden delas mellan Dalarna, Västmanland och Örebro. Totalt får det fällas 8 vargar. Karta: ©Lantmäteriet & länsstyrelsen

Dalarna, Västmanland, Örebro: Almhöjden, 6 vargar

I Almhöjdenreviret syftar jakten främst till att minska de höga koncentrationerna av varg som finns i området.

 

Venabäckenreviret

I Venabäcken, Västmanland, får totalt sex vargar fällas. Karta: ©Lantmäteriet & länsstyrelsen

Västmanland: Venabäcken, 6 vargar

I Venabäckenreviret finns en historik av oro hos de boende orsakade av varg. I perioder har vargar där rört sig nära bebyggelse och på gårdar och orsakat oro för boende i området. Att minska tätheten av revir i detta område är nödvändigt för att minska negativa socioekonomiska konsekvenser som täta vargstammar kan ha på människor som bor i områden med mycket varg, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

 

Ölenreviret

I Ölenreviret, Örebro län, får totalt sex vargar fällas. Karta: ©Lantmäteriet & länsstyrelsen

Örebro: Ölen, 6 vargar

Tyngdpunkten i bedömningen har varit att minska koncentrationen av reviren där den varit som störst, med hänsyn till genetiska aspekter och socioekonomisk påverkan. Med utgångspunkt i dessa kriterier har länsstyrelsen bedömt att Grecken- och Ölenreviren tillsammans med Vismenreviret samt Almhöjdenreviret är mest lämpade för licensjakt efter varg.

 

Vismenreviret

Vismenreviret ska jagas under licensjakten 2023. Totalt sex vargar får fällas. Karta: ©Lantmäteriet & länsstyrelsen

Örebro, Värmland: Vismen, 6 vargar

Reviret Vismen delas mellan Örebro och Värmland. Totalt får sex vargar fällas.

 

Greckenreviret

I Greckenreviret, Örebro län, får totalt sex vargar fällas. Karta: ©Lantmäteriet & länsstyrelsen

Örebro län: Greckenreviret, 6 vargar

Att Greckenreviriet ska jagas under licensjakten 2023 motiveras främst med det ska minska koncentrationen av reviren där det varit som störst, med hänsyn till genetiska aspekter och socioekonomisk påverkan.

 

Juvberget- och Ulvåareviret

Jaktområdet har uppdaterats efter länsstyrelsens första beslut. Karta: ©Lantmäteriet & länsstyrelsen

Värmland och Norge: Juvberget- och Ulvåareviret, 6 vargar per revir

Samtliga revir, Juvberget-, Ulvåa och Kockohonkareviren, delas med Norge. Sex vargar per revir och totalt 18 vargar får skjutas enligt beslut av länsstyrelsen.

Tyngdpunkten i länsstyrelsens bedömning har varit att minska koncentrationen av reviren där den varit som störst. Tre gränsrevir mot Norge är därför, enligt myndigheten, lämpade för licensjakt.

Vid förra vinterns inventering fanns 9 vargar i Varåa, 3 eller 4 i Juvberget och 8 i Kockohonka. Till skillnad från den svenska sidan räknas antalet vargindivider i reviren i Norge.

Efter beslutet har Länsstyrelsen Värmland uppdaterat jaktområdet. Ändringen innebär en minskning i den norra och södra delen.

Kockohonkareviret

Kockohonkareviret delas mellan Sverige och Norge. Jaktområdet har av länsstyrelsen uppdaterats. Karta: ©Lantmäteriet & länsstyrelsen

Värmland och Norge: Kockohonkareviret, 6 vargar

Kockohonkareviret är ett av tre revir som delas med Norge, och där det beslutats om licensjakt 2023. Totalt sex vargar får fällas i reviret. Efter beslutet har Länsstyrelsen Värmland uppdaterat jaktområdet. Ändringen innebär en minskning i den norra delen och en utökning i den sydvästra.

 

Flatmossenreviret

Flatmossen är ett av flera revir i Värmland där det beslutats om licensjakt. Karta: ©Lantmäteriet & länsstyrelsen

Värmland: Flatmossenreviret, 6 vargar

Sex vargar får skjutas i Flatmossenreviret, vilket är samma antal som i vardera övriga revir i Värmland som det beslutats om licensjakt i. Länsstyrelsen har i efterhand beslutat att minska jaktområdet något då vargar från kringliggande revir vistats inom det aktuella området.

 

Forshagareviret

Forshagareviret, norr om Karlstad, ska jagas. Totalt sex vargar får fällas. Karta: ©Lantmäteriet & länsstyrelsen

Värmland: Forshagareviret, 6 vargar

Som skäl till jakt i Forshaga-, Flatmossen och Skacksjönreviren anger länsstyrelsen att reviren ligger i områden med förtätning av vargrevir. Länsstyrelsen har i efterhand beslutat att utvidga jaktområdet då vargarna vistats utanför det aktuella området.

 

Skacksjöreviret

Skacksjöreviret i Värmland ska jagas under licensjakten 2023. Totalt sex vargar får fällas. Karta: ©Lantmäteriet & länsstyrelsen

Värmland: Skacksjöreviret, 6 vargar

Jakten i Skacksjöreviret motiveras, som i Flatmossen- och Forshagareviren, med att det är ett område med förtätningar av revir.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev