2010 genomfördes den första licensjakten på varg i modern tid. Men den fortsatta jakten har varit problematisk att besluta om. Foto: Kjell-Erik Moseid & Lars-Henrik Andersson.

Lista: Licensjakt på varg genom tiderna

Premium

Det har nu gått 13 år sedan den första licensjakten på varg i modern tid i Sverige – men det är långt ifrån varje år det jagats.
Här följer en summering av licensjakterna sedan 2010.

Licensjakt på varg 2010

När det beslutades om den första licensjakten på varg, i modern tid, i Sverige riktades jakten mot de fem län där det fanns en reproducerande stam av varg. I Dalarnas, Gävleborgs, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län genomfördes jakt på totalt 27 vargar.

Licensjakt på varg 2011

När den andra licensjakten på varg skulle genomföras riktades jakten mot samma län som året innan, plus Västmanland. Totalt 20 vargar fick fällas, men under en kortare jakttid eftersom den föregående jakten hade ett snabbt förlopp. Jakttiden kortades till att gälla bara en månad, från den 15 januari till den 15 februari och 19 vargar fälldes.

I en utvärdering av licensjakt på varg beskrev Naturvårdsverket att jakten av vissa ansågs kontroversiell och protestbreven var många.

”De många protestmail som inkom till de olika länsstyrelserna, alla överklaganden av beslutet om vargjakten till Naturvårdsverket och det faktum att minst en jaktledare och en skytt har blivit hotade, visar att beslutet om att förvalta vargstammen genom licensjakt är kontroversiellt”, står det i rapporten.

Licensjakt på varg 2012

Det här året stoppas licensjakten på varg på grund av juridiska frågor.

Licensjakt på varg 2013

Av samma anledning avbröts jakten 2013, men då hade redan 3 av de 16 tilldelade vargarna fällts.

Licensjakt på varg 2014

Den 19 december 2013 beslutade Naturvårdsverket om licensjakt på varg i Värmlands, Örebro och Dalarnas län. Syftet var att minska koncentrationen av varg i de län där det finns många vargrevir och på så sätt begränsa negativa konsekvenser från rovdjur för tamdjursägare och näringar. Beslutet gällde 30 vargar.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som 15 januari beslutade att stoppa jakten, så kallad inhibition. Naturvårdsverket överklagade inhibitionen till kammarrätten men beviljades inte prövningstillstånd.

Licensjakt på varg 2015

Naturvårdsverket delegerade den 30 oktober 2014 rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Länsstyrelsen i Dalarna, Värmland och Örebro beslöt att tillåta licensjakt. Länsstyrelsen i Dalarnas beslut överklagades och Naturvårdsverket upphävde beslutet.

Max 36 vargar fick fällas i Värmlands och Örebro län. Efter nytt överklagande beslutade Förvaltningsrätten i Karlstad 8 januari 2015 om att de beslut som fattats av länsstyrelserna i Örebro och Värmlands län inte ska gälla och vargjakten stoppades därmed. Kammarrätten i Göteborg undanröjde förvaltningsrättens beslut 15 januari, därmed kunde vargjakten starta 16 januari 2015 i Värmlands och Örebro län.

Den 16 januari tog länsstyrelsen i Dalarna ett nytt beslut om licensjakt på varg i två områden. Beslutet låg fast och jakten kunde genomföras.

Totalt tilldelades 44 vargar i landet. Samtliga fälldes, trots den kraftigt förkortade jakttiden.

Efter riksdagens beslut – så har vargjakterna varit

Licensjakt på varg 2016

Totalt skulle 48 vargar fällas efter beslut av länsstyrelserna i Gävleborg, Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro län.

I Gävleborg och Dalarna kunde jakten genomföras efter att Kammarrätten i Sundsvall upphävt Förvaltningsrätten i Faluns beslut om inhibition. 14 vargar fälldes i de båda länen.

I Värmland, Örebro och Västmanland stoppade domar i förvaltningsrätterna i Karlstad och Uppsala licensjakten på varg helt.

Licensjakt varg 2017

Totalt fick 24 vargar fick fällas i Gävleborg, Dalarna, Värmland och Örebro län. I Lokareveriret som låg i Värmlands och Örebro län gjordes ett tilläggsbeslut och ytterligare en varg fick fällas.
I Brattforsreviret, Värmland, fälldes en skabbangripen varg som inte räknades med i tilldelningen. Totalt, inklusive den skabbangripna, fälldes 26 vargar.

Licensjakt varg 2018

Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands och Örebro län beslutade om licensjakt på varg.
Beslutet omfattade totalt 22 vargar, varav 15 sköts. I Flatenreviret i Dalarna sköts dock tre vargar med kraftiga skabbangrepp, vilka därför inte räknades in i tilldelningen för licensjakten.

Karta: Här är vargreviren som ska jagas

Licensjakt på varg 2019

Naturvårdsverket beslutar att det inte finns något utrymme för licensjakt, vilket de grundar på tidigare inventering.

Licensjakt varg 2020

Naturvårdsverket meddelade att det inte heller detta år fanns utrymme för licensjakt på varg. Detta eftersom Sverige ansågs ha cirka 300 vargar och ingen tillväxt jämfört med året innan.

Licensjakt varg 2021

Det här året fick Naturvårdsverket ”pudla” – ordentligt. Svenska Jägareförbundet hade nämligen upptäckt att beräkningsmodellen som ligger till grund för tilldelningen på varg missat att vargar föder nya vargar under våren.

Totalt landade tilldelningen på 28 vargar, varav 27 fälls.

Licensjakt på varg 2022

Detta var året då flera jakter startades och stoppades innan jakten var slutförd.
Som exempel stoppades Länsstyrelsen Gävleborgs beslut om jakt i Prästskogenreviret, eftersom vargarna även rörde sig på Jämtlands sida länsgränsen.
I stället beslutade länsstyrelsen om jakt i reviret Skrottmyren. Ett felaktigt beslut enligt rätten, som stoppade jakten efter att fem av sex tilldelade vargar fällts.

Totalt var 33 vargar tilldelade, varav 28 fälldes.

Licensjakt på varg 2023

Licensjakten på varg 2023 var den största i modern tid. Totalt har beslutades om jakt i 14 revir och 75 vargar i Gävleborgs, Dalarnas, Örebros, Västmanlands och Värmlands län.
Av dessa revir gränsade tre mot Norge. I Sverige stoppades jakten i dessa revir, för att sedan godkännas.

Norsk domstol ger klartecken för vargjakt

I Norge meddelade ministern att jakten skulle genomföras – men stoppades senare av domstol. Slutligen kunde jakten genomföras på båda sidor landsgränsen.

Av de totalt 75 tilldelade vargarna sköts endast 57.

Länsstyrelsen om jakt i tomma revir: ”Bökigt att vi måste ta besluten när vi vet som minst”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev