Länsstyrelsen gjorde dubbelfel i myndighetens beslut om årets licensjakt på varg.

Länsstyrelsen gjorde dubbelfel i myndighetens beslut om årets licensjakt på varg. Foto: (i hägn) Olle Olsson

Domstol: Fel att besluta om vargjakt i nytt revir

Premium

Det var fel av länsstyrelsen i Gävleborgs län att fatta ett nytt beslut om licensjakt på varg i reviret Skrottmyren. Det står klart efter att dom avkunnats i kammarrätten.

I slutet av september fattade länsstyrelsens i Gävleborgs län beslut om jakt på totalt tolv vargar i reviren Prästskogen och Gullsjön.

Jakten i Prästskogen stoppades dock av såväl förvaltningsrätt som kammarrätt eftersom vargarna går in i Jämtlands län – ett län som inte når upp till minimimålet för varg. Ett antalsmål som för övrigt bestämts av Naturvårdsverket.

Därför beslutade länsstyrelsen i början av januari om jakt i reviret Skrottmyren. Sex vargar skulle få skjutas, fem fälldes innan även den jakten stoppades i väntan på rättslig prövning. Stoppet gjordes efter att jakten överklagats av flera rovdjursorganisationer.

Femte varg skjuten men nu stoppas licensjakten i Skrottmyren

Nu har kammarrätten avkunnat sin dom gällande vargjakten i Skrottmyren. Och även det här länsstyrelsebeslutet underkänns av domstolen.

”Beslutet som fattades den 29 september 2021 var inte utformat som ett beslut om licensjakt efter sammanlagt tolv vargar. Det innehöll istället två separata beslut om licensjakt inom två utvalda revir med ett specificerat antal vargar som fick skjutas inom respektive”, står det i domen.

”Beslutet utgör därför inte en ändring av det tidigare beslutet utan ska betraktas som ett nytt beslut om licensjakt efter varg. Det medför att bestämmelsen i 23 f jaktförordningen inte är tillämplig i detta fall”, fortsätter domstolen.

Expertdomstol osäker – sa ändå nej till fler fällda vargar

Kammarrätten anser vidare att det faktum att en domstol upphävt det tidigare beslutet om vargjakt inte utgör en ny omständighet eller annan särskilt anledning som avses i jaktförordningen.

”Bestämmelsen är inte tänkt att ge länsstyrelsen en möjlighet att genomföra ett beslut som en domstol helt eller delvis har upphävt genom att ändra eller göra tillägg till beslutet i efterhand.

Ett beslut om licensjakt efter varg för fattas senast den 1 oktober före jakttidens start. Länsstyrelsens beslut från den 4 januari 2022 har därmed fattats för sent. Överklagandet ska därför bifallas och länsstyrelsens beslut upphävas”, skriver kammarrätten.

 

Totalt åtta vargar

I reviret Gullsjön, som delades med Dalarna, fick sex vargar fällas. Tre sköts innan jakten avslutades då det inte fanns några indikationer på att den finns fler vargar i reviret.

Tillsammans med de fem vargar som fälldes i Skrottmyren betyder det att åtta vargar som berör Gävleborgs län sköts under årets licensjakt i länet.

Enligt det förvaltningsmål för varg som beslutats av länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation ska det finnas fyra årliga vargföryngringar i Gävleborg.

Vid den senaste inventering säkrade länsstyrelsen 8,17 länsegna föryngringar i länet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev