Länsstyrelsen överklagar kammarrättens dom och begär att Högsta förvaltningsdomstolen tydliggör länsstyrelsens möjlighet att fatta ändringsbeslut i licensjakt efter varg. Foto: (i hägn) Olle Olsson

Länsstyrelsen överklagar stoppad vargjakt till högsta instans

Bästa möjliga fakta inte får användas när det kommer till beslut om jakt på varg. Det är konsekvensen av en dom som nyligen avkunnandes av Kammarrätten i Sundsvall. Nu överklagar länsstyrelsen i Gävleborgs län till Högsta förvaltningsdomstolen.

Länsstyrelsen Gävleborg vill att Högsta förvaltningsdomstolen reder ut länsstyrelsernas möjlighet att fatta ändringsbeslut vid licensjakten på varg. Bakgrunden är den av domstol stoppade licensjakten i reviret Skrottmyren.

I jaktförordningen 23 f § står: ”Om beslut om licensjakt har fattats enligt 23 e § får beslutet ändras om det behövs med hänsyn till nya omständigheter eller av någon annan särskild anledning.” Och det var med hänvisning till detta som länsstyrelsen beslutade om jakt i ett annat revir.

Juridisk oenighet

Och när beslutet om jakt i Skrottmyren överklagades till Förvaltningsrätten i Luleå avslog förvaltningsrätten överklagandena. Domstolens bedömning var att det inte funnits något formellt hinder att fatta ändringsbeslutet och att förutsättningarna för licensjakt var uppfyllda.

Femte varg skjuten men nu stoppas licensjakten i Skrottmyren

Men kammarrätten höll dock inte med förvaltningsrättens bedömning. Kammarrätten ansåg istället att det nya jaktbeslutet innebär att licensjakt tillåts inom ett helt nytt område och att beslutet därför inte utgör en ändring av det överklagade beslutet. Istället ska det betraktas som ett nytt beslut som har fattats för sent.

Domstol: Fel att besluta om vargjakt i nytt revir

Länsstyrelsen i Gävleborgs län konstaterar, med hänvisning till de senaste domarna gällande vargjakten, att det finns påtagliga oklarheter kopplade till länsstyrelsernas möjlighet att fatta ändringsbeslut.

Beslut om licensjakt efter varg får fattas senast den 1 oktober. Inventeringsperioden pågår mellan den 1 oktober och den 31 mars. Länsstyrelsen har därmed störst kunskap om vargstammen efter att beslutet är fattat.

Alfadjur kvar i jaktstoppat vargrevir

För att syftet med licensjakten ska kunna uppnås anser länsstyrelsen att det därför måste finnas stora möjligheter att ändra ett beslut om licensjakt efter dels den nyvunna kunskapen, dels förändrade förutsättningar under månaderna mellan beslutet och jakten.

Överklagar till högsta instans

Länsstyrelsen överklagar därför kammarrättens dom och begär att Högsta förvaltningsdomstolen tydliggör länsstyrelsens möjlighet att fatta ändringsbeslut i licensjakt efter varg.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev