Ny kunskap i form av aktuell inventering med dna och spårningar av länsstyrelsen räcker inte för att besluta om utökad vargjakt. Foto (i hägn): Olle Olsson

Ny kunskap får inte användas – därför stoppades vargjakten

Bästa möjliga kunskap ska användas vid förvaltningen av rovdjur. Utom när länsstyrelsen ska besluta om jakt på varg. Det här är konsekvensen av en dom vid Förvaltningsrätten i Luleå.

Det är väldigt gott om varg i gränstrakterna mellan Dalarna, Västmanland och Örebro län.

Därför tilläts jakt på tolv vargar i reviren Snösjön och Haraldsjön. De båda reviren sitter ihop och redan före jaktstarten kände länsstyrelserna till att det fanns betydligt fler än tolv vargar i området. Med hjälp av dna hade 17 olika vargar identifierats i området och enligt länsstyrelsens spårningar är det en siffra i underkant.

Fler vargar upptäckta i reviren Snösjön och Haraldsjön

De tolv tilldelade vargarna fälldes också efter bara några dagars jakt. Länsstyrelsen utökade därför licensjakten med ytterligare två vargar i Haraldsjön.

Överklagades

Men tilläggsbeslutet överklagades av Rovdjursföreningen och jakten inhiberades, alltså stoppades i väntan på rättslig prövning, av Förvaltningsrätten i Luleå.

På fredagen kom förvaltningsrättens dom. Domstolen dömer efter Rovdjursföreningens klagan och stoppar därmed den utökade licensjakten i Haraldsjön.

Förordning i fokus

Förvaltningsrätten i Luleå menar att central betydelse i målet är om länsstyrelserna tillämpat 23 f §jaktförordningen på ett tillåtet sätt? ”Det saknas även rättspraxis avseende nämnda paragraf. Det saknas även egentliga förarbeten”, skriver domstolen.

Läs Svensk Jakt till 30 juni 2023!

I jaktförordningen 23 f § står: ”Om beslut om licensjakt har fattats enligt 23 e § får beslutet ändras om det behövs med hänsyn till nya omständigheter eller av någon annan särskild anledning.”

Två skäl

Det finns i huvudsak två skäl till att domstolen stoppar jakten.

• Det ena är att licensjakten i Haraldsjön har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har dock inte beslutat om de ska pröva överklagan eller inte.

Förvaltningsrätten i Luleå gör bedömningen att det här inte utgör ett absolut hinder mot viss justering av licensjakten i detta revir, men det kan sägas vara ett bidragande skäl till att rätten stoppar jakten.

• Det andra skälet är att tilläggsbeslutet fattades med bästa möjliga data och därmed togs sent under pågående jakttid. Det här är ett problem, anser förvaltningsrätten, som påpekar att beslut om licensjakt ska tas senast den 1 oktober. Alltså samma dag som årets säsong för varginventering startar.

”Förvaltningsrätten instämmer i Svenska rovdjursföreningens ståndpunkt att beslutsfristen den 1 oktober riskerar att sättas ur spel om länsstyrelserna efter detta datum inte bara kan ändra jaktområdena utan också öka antalet vargar som får skjutas”, skriver domstolen och tillägger att ”…det är för övrigt oklart om en sådan ändring överhuvudtaget är tillåten.”

Från Naturvårdsverkets hemsida.

Mot politiken

Domen går därmed stick i stäv mot den av riksdagen beslutade rovdjurspolitiken där det trycks särskilt på att rovdjursförvaltningen ska vara adaptiv och baseras på senaste tillgängliga fakta och kunskap.

”Rovdjursförvaltningen i Sverige ska vara adaptiv och baseras på ny kunskap och erfarenhet” inleds till exempel en text på Naturvårdsverkets hemsida med rubriken ”Så genomförs rovdjursförvaltningen”.

Läs även

Expertdomstol osäker – sa ändå nej till fler fällda vargar

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev