Vargstammen storlek och möjligt utrymme för jakt beräknades på felaktiga grunder. Det medger Naturvårdsverket. Foto: (i hägn) Ingemar Pettersson

Naturvårdsverket pudlar om vargberäkning: ”Jägareförbundet har rätt”

Naturvårdsverket har gjort grova misstag som kan leda till att möjliga uttaget av vargstammen blir för lågt. Därför vilar också besluten i den kommande licensjakten på varg på en felaktig grund.
Det medger nu myndigheten.

Innan länsstyrelserna ska besluta om vargjakt ger Naturvårdsverket forskare i uppdrag att räkna fram hur många vargar som kan skjutas utan att äventyra att komma under nivån för gynnsam bevarandestatus, som ligger på 300 djur.

Felet som nu uppdagats av Jägareförbundet finns i de förutsättningar som Naturvårdsverket gett till forskarna.

Jens Andersson. Foto: Naturvårdsverket

– Jägareförbundets Gunnar Glöersen tog kontakt med mig och Gunnars och förbundets analys är helt rätt. Det vill säga att populationen som visas i den modell vi utgått från är vårpopulationen, alltså vargstammens storlek i vår, efter jakten men innan valpningen i maj 2021, säger Jens Andersson, handläggare vid Naturvårdsverkets viltanalysenhet.

 

Fel av Naturvårdsverket

Jens Andersson klargör att de förutsättningar som Naturvårdsverket gett till vargforskarna vid Grimsö är fel. För det är istället vargstammens storlek inventeringssäsongen 2021–2022, alltså efter valpningen 2021, som forskarna ska beräkna.

 

Jägareförbundet överklagar vargbeslut: ”Naturvårdsverket har gjort fel”

Ny analys

Naturvårdsverket har därför bett vargforskarna att göra en ny analys utifrån hur många vargar det kommer att finnas nästa inventeringssäsong med olika jaktuttag den kommande vintern.

– Forskarna har redan satt igång sitt arbete så att vi ska veta hur stor vargstammen är nästa höst vid olika jaktuttag. De ska också ta fram och beräkningar på risker för jaktligt uttag kontra att vargstammen hamnar under 300 vargar. Jag uppskattar att Jägareförbundet genom Gunnar Glöersen hittade den här grejen. Det blev en annan bild, och vi behöver den bilden, säger Jens Andersson.

 

• Hur är tidsplanen för det här arbetet?

– Jag hoppas att de blir klara under nästa vecka. Jag kan inte lova, men det är i alla fall min förhoppning, säger Jens Andersson.

 

• Hur blev det såhär?

– Det stod populationsstorlek 2021 och jag tänkte inte på att det var vårpopulationen av varg, det hade nog inte vargforskarna tänkt på heller. Jag uppskattar som sagt att Jägareförbundet påpekat felet och det ger oss en möjlighet att göra en ny analys av modellen med en gång, säger Jens Andersson.

 

• Med vetskap om det fel som begåtts. Hur stort blir utrymmet för vargjakt?

– Det kan jag inte uttala mig om. Det får forskarnas kommande beräkningar utvisa, säger Jens Andersson.

Så beräknades utrymmet för jakt

Inventeringen av varg pågår från den 1 oktober till den 31 mars. Det är det antal vargar som hittats under dessa sex månader som ligger till grund för populationsuppskattningen av varg, detta oavsett hur många vargar som eventuellt fällts under perioden. Det är också det som ska ligga till grund för forskarnas beräkningar av möjligt jaktuttag av varg.

Den felaktiga modell som Naturvårdsverket gett i uppdrag till vargforskarna, och som ligger till grund för länsstyrelsernas senaste beslut om licensjakt, visar istället hur många vargar det finns kvar i slutet av mars, alltså efter licensjakten.

Modellen som använts tar alltså heller inte hänsyn till den kommande valpningen i vargstammen som sker under maj månad 2021.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev